office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

E-poslovanje: novi trend u preduzetništvu

Elektronske tehnologije će se kontinuirano i progresivno primenjivati u čitavom lancu snabdevanja svih industrija tokom sledeće decenije. Očekuje se da će e-poslovanje postati toliko uobičajeno, da će „e“ biti suvišno i da će biti „poslovanje kao i obično“, ali sprovedeno kroz potpuno novi oblik. Zbog toga je bitno već sada imati osnovno razumevanje o funkcionisanju e-poslovanja i e-trgovine.

Šta je e-poslovanje?

Mnoga preduzeća i dalje brkaju e-poslovanje sa e-trgovinom. E-trgovina je samo deo e-poslovanja. E-trgovina je transakcioni aspekt e-poslovanja. E-trgovina se odnosi na različite transakcije koje se dešavaju između vlade, građana/domaćinstava i preduzeća. 

E-poslovanje podrazumeva integraciju modernih tehnologija u svim aspektima poslovanja. Tehnologija, pogotovo Internet tehnologija, pruža značajne prilike za interakciju, transakcije i profitabilnost u sistemima back office-a i lanca snabdevanja. Mnogi sistemi lanca snabdevanja su zapravo alati za e-trgovinu, npr. nabavke, upravljanje zalihama, CRM i neki ERP sistemi.

Dva sistema e-poslovanja:

Front-end sistemi e-poslovanja uključuju e-poštu, veb lokacije (bilo da su to interni ili spoljni, pasivne brošure ili visoko interaktivne medije) i marketinške strategije namenjene promociji veb stranice. 

Back-end sistemi uključuju nabavku (kupovinu), skladištenje, proizvodnju, isporuku, administraciju, računovodstvene sisteme, sisteme inventara itd. a zapravo su alati za e-trgovinu, npr. nabavke, upravljanje zalihama, CRM i neki ERP sistemi. 

Koje prednosti pruža e-trgovina za klijenta?

Optimizacija poslovnih procesa. Puna integracija elektronskih tehnologija kroz poslovne i pozadinske poslovne procese od značajne je koristi za svakog preduzetnika. 

Poboljšane reakcije i usluge kupaca. Mogućnost direktnog praćenja statusa transakcija ili isporuka robe kupcima potrošačima daje osećaj kontrole i samim time veći osećaj zadovoljstva. Elektronsko poslovanje takođe omogućava podizanje nivoa zadovoljstva klijenata kroz tehnike UX dizajna.

Dostupnost informacija klijentima. Objavljivanje često postavljanih pitanja (FAQ) na veb lokaciji štedi vreme i novac kupcima koji čekaju na telefon da dobiju odgovore. 

Automatski odgovori putem e-pošte. E-komunikacija pruža kupcima trenutne informacije na njihove upite i pomaže u stvaranju veće prodaje i to bržim i sveobuhvatnijim odgovaranjem na opšta pitanja. 

Veb lokacije sa interaktivnim funkcijama, kao što su: linija za ćaskanje, oglasna tabla, e-pošta, e-obrasci, pomažu kupcu da održi kontakt sa „stvarnom osobom“ u poslu. Neki kupci bolje reaguju u ovom okruženju, a vlasnik preduzeća može da im postavi direktnija pitanja kako bi pomogao u stvaranju podataka o ličnom profilu. Korisne informacije o proizvodima, uslugama, cenama  i poklanjanje reklamnih proizvoda ili organizovanje kratkotrajnih ponuda sa povoljnim cenama,  pružaju kupcu ono što oni obično traže u prvom kontaktu sa preduzećem.

E-poslovanje predstavlja smanjenje troškova za preduzetnika

Troškovi zaposlenih. E- poslovanje često uključuje zapošljavanje radnika čija naknada zavisi od njihovog direktnog doprinosa. Time preduzeće pravi troškove rada samo kada su oni neophodni, putem fakturisanja, naplate duga i korisničke podrške, oglašavanja, pisanja reklamnih tekstova i to pretvarajući fiksne troškove u varijabilne troškove. Troškovi zaposlenih takođe se mogu smanjiti automatizacijom poslovnih procesa koji zahtevaju manje angažovanje ljudskog rada. Pritom, e-poslovanje ne zahteva nužno poslovni prostor, čime se opet smanjuju troškovi kada je u pitanju radna snaga. 

Troškovi materijala. Dolazi do smanjenja troškova materijala zahtevanjem i primanjem dugoročnih ugovora o poslovnoj saradnji  i licenci od dobavljača materijala širom sveta. Posao se obavlja elektronski sa drugim preduzećima kako bi se jednostavnije nabavljali i kupovali materijali.

Opšti troškovi i drugi troškovi: 

  • Spoljno angažovanje radnika i povremeni rad te automatizacija poslovnih procesa pomažu u smanjenju zahteva za prostorom i opremom;
  • Korišćenje e-pošte za komunikaciju i širenje informacija štedi troškove telefona, faksa i kurira; takođe se i drugi Internet alati mogu na sličan način koristiti za komunikaciju sa dobavljačima, osobljem i kupcima;
  • MS Netmeeting, IRC Chat i drugi alati omogućavaju komunikaciju glasom, slikom i rečju, štedeći putne troškove, avionske karte, smeštaj i troškove konferencija;
  • Softver za prepoznavanje glasa pomaže da se umanji potreba za sekretarskom podrškom;
  • Većina troškova komunikacije može se značajno smanjiti kombinacijom e-pošte, drugih Internet alata, telefonskih sekretarica, sistema glasovnog odgovora, preusmeravanja poziva i mobilnih telefona
  • Smanjenje zaliha
  • Smanjenje zahteva za obrtnim kapitalom
  • Smanjenje transakcionih troškova

E-poslovanje kao norma

Danas bi elektronske tehnologije, iz računovodstvene perspektive, trebalo smatrati tekućim operativnim troškom, a ne kapitalnom investicijom. Dakle, ključ postizanja najveće koristi u krajnjoj liniji od računarskih sistema leži u izboru prave tehnologije i njenoj primeni kako bi se optimizovale brojne prednosti e-poslovanja. To znači da stavljanje računara na radne stolove mora biti praćeno efikasnom obukom o tehnikama čuvanja podataka i sigurnosnim procedurama uz redovnu procenu najboljih postupaka i sistema. Gore navedene koristi povezane su sa poslovnom infrastrukturom, odnosima i perspektivama performansi tržišta. Ako su ovi sistemi deo dobro preciziranog i dobro sprovedenog poslovnog plana, mogu doneti koristi i poboljšanja u produktivnosti, efikasnosti i uštedi troškova čitave kompanije.

Ukoliko te zanima karijera u sklopu e-poslovanja, saznaj više o studiranju na modulima Menadžment poslovne informatike i Menadžment organizacione bezbednosti.