menadzment organizacione bezbednosti
menadzment organizacione bezbednosti

Upiši menadžment organizacione bezbednosti – obezbedi sebi uspešnu karijeru

Studije menadžmenta organizacione bezbednosti osposobljavaju te da sagledaš i razumeš pretnje koje mogu da ugroze korporativnu sigurnost. Upravljanje rizicima i njihovo svođenje na najmanju moguću meru predstavljaju polaznu osnovu za uspešno poslovanje savremenih kompanija. Na osnovu ovih znanja, polaznici se kvalifikuju za karijere u sektoru organizacione sigurnosti.

Tokom studija menadžmenta organizacione bezbednosti usvojićeš znanja i veštine koje će ti omogućiti:

 • zauzimanje ključne uloge u postavljanju bezbednosti celokupne organizacije za koju radiš
 • sprečavanje krađe poslovnih tajni
 • pravljenje bezbednosne procene jedne organizacije
 • primenu znanja iz oblasti bezbednosti, prava, računovodstva, i menadžmenta
 • uspešno upravljanje kompanija kako u Srbiji, tako i u inostranstvu

Učenje tokom studija menadžmenta organizacione bezbednosti bazirano je na mentorskom radu i odvija se u malim grupama. Predavanja su interaktivna i nude stručne vežbe, realne primere iz prakse i analize stvarnih slučajeva, čime stičeš neophodno praktično znanje i razvijaš se u vrhunskog menadžera.

U centru si ti! Profesori su ti neposredno dostupni za sva pitanja i pomoć – uživo, putem mejla ili Teams platforme. 

Studenti se na trećoj godini opredeljuju za jedan od četiri ponuđena modula. Moduli predstavljaju užu specijalizaciju na osnovu ličnog interesovanja studenata.

Plan i program studija menadžmenta organizacione bezbednosti

Prva godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MB101 Uvod u ekonomiju 1 7
MB102 Principi menadžmenta 1 9
MB103 Menadžersko računovodstvo 1 8
MB104 Engleski jezik 1 1 6
MB105 Poslovno pravo 2 7
MB106 Principi marketinga 2 9
MB107 Engleski jezik 2 2 6
  Izborni blok    
MB108 Okruženje EU (izborni) 2 8
MB109 Preduzetnička ekonomija (izborni) 2 8

Druga godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MB201 Finansijski menadžment 1 9
MB202 Kvantitativne metode u biznisu 1 7
MB203 Engleski jezik 3 1 6
MB206 Poslovna informatika 2 7
MB207 Poslovna statistika 2 8
MB208 Engleski jezik 4 2 6
  Izborni blok 1    
MB204 Menadžment u javnom sektoru (izborni) 1 8
MB205 Menadžment kvalitetom (izborni) 1 8
  Izborni blok 2    
MB209 Upravljanje investicijama (izborni) 2 9
MB210 Organizaciono ponašanje (izborni) 2 9

Treća godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MB301 Strategijski menadžment 1 8
MB302 Menadžment i marketing usluga 1 7
MB303B Menadžment bezbednosti 1 8
MB304B Pravni aspekti bezbednosti 1 7
MB305B Uvod u korporativnu bezbednost 2 8
MB306B Poslovna diplomatija i globalni menadžment 2 7
MBZR Završni rad 2 7
  Izborni blok 1    
MB307B Menadžment ljudskih resursa (izborni) 2 8
MB308B Informaciona bezbednost i zaštita podataka (izborni) 2 8

Sa diplomom menadžera koji se specijalizovao za organizacionu bezbednost, moći ćeš da obavljaš širok spektar pozicija:

Stručnjak za bezbednost u oblastima državne administracije
Stručnjak za bezbednost pri dilomatsko-konzularnim predstavništvima
Analitičar u sistemu bezbednosti
Stručnjak za bezbednost u organima državne vlasti
Stručnjak za bezbednost u javnoj administraciji
Stručnjak za bezbednost u medijima
Stručnjak za bezbednost u korporacijama
Stručnjak za bezbednost u privatnom sektoru
Stručnjak za bezbednost u nevladinom sektoru

Stručnjak za bezbednost u kriminalistici
Stručnjak za bezbednost u obezbeđenju fizičkih lica
Stručnjak za bezbednost događaja
Stručni saradnik u naučnim i stručnim institucijama
Stručni saradnik u organima bezbednosti
Stručni saradnik u inspekcijskim službama
Stručni saradnik planiranja i projektovanja u oblasti bezbednosti
HR menadžer
Istraživač u projektima
i tako dalje…

Stručnjak za bezbednost u oblastima državne administracije
Stručnjak za bezbednost pri dilomatsko-konzularnim predstavništvima
Analitičar u sistemu bezbednosti
Stručnjak za bezbednost u organima državne vlasti
Stručnjak za bezbednost u javnoj administraciji
Stručnjak za bezbednost u medijima
Stručnjak za bezbednost u korporacijama
Stručnjak za bezbednost u privatnom sektoru
Stručnjak za bezbednost u nevladinom sektoru
Stručnjak za bezbednost u kriminalistici
Stručnjak za bezbednost u obezbeđenju fizičkih lica
Stručnjak za bezbednost događaja
Stručni saradnik u naučnim i stručnim institucijama
Stručni saradnik u organima bezbednosti
Stručni saradnik u inspekcijskim službama
Stručni saradnik planiranja i projektovanja u oblasti bezbednosti
HR menadžer
Istraživač u projektima
i tako dalje…

POPUNI PRIJAVNI FORMULAR!
Za više informacija pozovi nas na +381 63 353 366

  Ime i prezime

  Broj telefona

  E-mail adresa

  Mesto prebivališta/boravišta

  Kako ste saznali za nas?