office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Brend Diageo

Pre merdžera sa kompanijom Guinness i formiranja koncerna Diageo, portfolio brendova kompanije Grand Metropolitan činili su Smirnoff, Baileys, Haagen – Dazs, Green Giant i Burger King.

Godine 1988. ova kompanija je prvi put uključila vrednost prisvojenih brendova u aktivu bilansa stanja u iznosu od 608 miliona funti. Međutim, to je rezultiralo očiglednom anomalijom. Interno generisani brendovi ostali su van računovodstvenih izveštaja. Međutim, za interne potrebe, kompanija je kreirala monitoring vrednosti brendova (brand equity monitor).

To je integralni mehanizam praćenja tržišnih i finansijskih performansi pojedinačnih brendova. Na taj način, ostvaruje se monitoring svakog brenda kompanije. Bez obzira na to da li je interno ili eksterno generisan, tj. da li je prikazan u bilansu stanja ili ne.

Autor: prof. dr Aleksandra Brakus