Blog >> svi članci

Način razmišljanja i praksa uspešnih izvršnih direktora

Način razmišljanja i praksa uspešnih izvršnih direktora: Saradnja sa odborom, eksternim stejkholderima i upravljanje vremenom i energijom

U prethodnom blogu na temu načina razmišljanja i praksi uspešnih izvršnih direktora predstavljena su tri glavna elementa aktivnosti generalnog direktora: postavljanje strategije, usklađivanje organizacije i vođenje tima, kao i 9 konkretnih odgovornosti izvršnih direktora u...
Menadžment specijalnih događaja i brendiranje

Menadžment specijalnih događaja i brendiranje

Industrija događaja je brzorastuća industrija koja generiše velike iznose kapitala. Dinamičan razvoj događaja vezuje se za XX vek i nastanak postindustrijskog društva. Predmet menadžmenta događaja, koji je značajan za brendiranje, jeste vrsta događaja koji se...
Istorija brendiranja kada su nastali prvi brendovi

Istorija brendiranja – kada su nastali prvi brendovi

Na savremenom tržištu, na kojem postoji velika ponuda proizvoda sličnih karakteristika i koristi, potrošači u brendu prepoznaju znak kvaliteta i poverenja, koji im pomaže da donesu odluku o kupovini. Praksa brendiranja danas se smatra neizostavnim...
Način razmišljanja i praksa uspešnih izvršnih direktora

Način razmišljanja i praksa uspešnih izvršnih direktora: Postavljanje strategije, usklađivanje organizacije i vođenje tima

Posao generalnog direktora je važan, koliko i izazovan. U ovom tekstu će biti predstavljeno kako najbolji izvršni direktori razmišljaju i kako misli pretvaraju u delo. Kompanija ima samo jednu neuporedivu ulogu: glavnog izvršnog direktora. Ono...
Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba – knjiga koja će vas pokrenuti na transformaciju poslovanja!

Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba – knjiga koja će vas pokrenuti na transformaciju poslovanja!

Kao plod višegodišnje saradnje između Sveučilišta/Univerziteta Vitez iz Travnika (https://unvi.edu.ba/) i Visoke škole modernog biznisa iz Beograda (https://mbs.edu.rs/) nastala je knjiga „Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba“. Autori knjige su: prof. dr Jamila Jaganjac...
Kako da povećate hibridnu prodaju

Kako da povećate hibridnu prodaju

Timovi koji imaju bolji učinak ulažu u sistemske promene kako bi poboljšali sposobnost prodavaca na daljinu, da prepoznaju i odgovore na potrebe kupaca fokusirajući se na agilnost, uvide kupaca, sposobnosti i tehnologiju. Davanje prioriteta i...
Budućnost B2B prodaje je hibridna

Budućnost B2B prodaje je hibridna

Očekuje se da će hibridna prodaja, koja je u početku bila samo adaptacija na pandemiju, biti najdominantnija prodajna strategija do 2024. godine, zbog promena u preferencijama kupaca i angažovanja na daljinu. Zašto se prelazi na...
: Efekat zabušavanja na radnom mestu – moguće strategije i taktike neangažovanih zaposlenih

Efekat zabušavanja na radnom mestu – moguće strategije i taktike neangažovanih zaposlenih

Brojna istraživanja pokazuju da je mali broj zaposlenih koji su angažovani i posvećeni poslu i poslodavcu. U želji da što manje rade, zaposleni su počeli da razvijaju brojne strategije i taktike kako da predstave kolegama...
Započni karijeru u digitalnom marketingu

Započni karijeru u digitalnom marketingu

Zanima te digitalni marketing i u potrazi si za prvim poslom? Sigurno ti je već jasno da postoji potražnja za stručnjacima u oblasti digitalnog marketinga i da su njihova primanja velika. Ali, kako pronaći posao...
1 2 3 4 31