Prvi kolokvijum iz predmeta: Preduzetništvo

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz Preduzetništva će se održati sledećeg utorka, 16.04.2024. u 12 sati.

Biće obuhvaćeno gradivo iz prve, druge, treće i četvrte prezentacije. Pogledajte ih i pročitajte skriptu. Kolege koje imaju zakazane seminarske radove za 16.04. braniće radove u sledećoj nastavnoj nedelji. 

Sa poštovanjem, prof.dr Goran Đoković.