Stručne prakse

Stručna praksa – prvi korak ka zaposlenju

Da bi danas neko bio uspešan u poslu, samo posedovanje akademskog znanja nije dovoljno. Ono što se traži jeste praktična primena tog znanja u realnim poslovnim situacijama – dakle, iskustvo.

Šta je stručna praksa za studente?

Stručna praksa je kratkoročno zaposlenje kod određenog preduzetnika, u sklopu privatne ili državne organizacije. Studentske stručne prakse mogu biti u trajanju od nekoliko nedelja do godinu dana.

U toku stručne prakse, poslodavac studentima daje poziciju u svojoj organizaciji. Praktikant dobija priliku da znanja koja su tokom studija usvojena u teoriji, konačno primeni u praksi. Stručna praksa se, za studenta, može smatrati generalnom probom za buduće zaposlenje.

Stručne prakse
Koje stručne prakse mi obezbeđuje MBS?

MBS se trudi da svojim studentima obezbedi što veći broj kvalitetnih i plaćenih stručnih praksi koje mogu nesmetano da se obavljaju uz studije. Studenti tako stiču bitna iskustva, a i zarađujući novac.

MBS ima sklopljene saradnje sa sledećim kompanijama u Srbiji:

 1. Mercator S, Beograd
 2. Hotel Moskva, Beograd
 3. Pop Art Studio, Novi Sad
 4. Privredna komora Srbije
 5. NIS Gasprom, Beograd
 6. Vojvodina Metal Cluster, Temerin
 7. DLM consulting, Temerin
 8. British Motors, Beograd
 9. Privredna komora Vojvodine
 10. Udruženje menadžera Srbije
 11. Savez udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Beograd
 12. Digipuls, Beograd
 13. Yason doo, Novi Sad
 14. VK Crvena Zvezda
 15. Valltera Technologies doo
 16. Coffedream, Beograd

Detaljnije o navedenim kompanijama možete pronaći na stranici posvećenoj saradnji sa privredom.

Stručne prakse
Stručna praksa u inostranstvu

Stručne prakse u inostranstvu možete obavljati kroz Erasmus+ program. Za detaljne informacije o ovim praksama, kontaktirajte našu Kancelariju za međunarodnu saradnju.