office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Značaj studija bezbednosti sa aspekta bezbednosti na Internetu

Internet je javna dostupna globalna kompjuterska mreža koja zajedno povezuje računare i mreže računara. Internet je mreža svih mreža koja se sastoji od kućnih, akademskih, poslovnih, vojnih i vladinih mreža koje međusobno razmenjuju informacije i usluge.

Onog momenta kada je internet postao široko dostupan svi smo dobili beskonačne mogućnosti za komunikaciju, informisanje, učenje, zabavu. U poslednje vreme za sve više stvari se oslanjamo na internet. Jako je važno da naučimo o osnovama rada na internetu, da saznamo koje su to akcije koje mogu da nas dovedu u neželjenu situaciju. Moramo znati koje su potencijalne posledice naših aktivnosti na internetu.

Sajber kriminal (Cyber crime) predstavlja oblik kriminalnog ponašanja, kod koga se korišćenje kompjuterske tehnologije i informacionih sistema ispoljava kao način izvršenja krivičnog dela, gde se kompjuter ili računarska mreža upotrebljavaju kao sredstvo ili cilj izvršenja. Kompjuteri i kompjuterska tehnologija se mogu zloupotrebljavati na razne načine, a sam kriminalitet koji se realizuje pomoću kompjutera može imati oblik bilo kog od tradicionalnih vidova kriminaliteta, kao što su krađe, utaje, pronevere, dok se podaci koji se neovlašćeno pribavljaju zloupotrebom informacionih sistema mogu na razne načine koristiti za sticanje protivpravne koristi.

Mnogi smatraju da je Srbija tehnološki zaostala zemlja, ali prema visokotehnološkom kriminalu nalazi se u svetskom vrhu: prema podacima američkih službi na trećem je mestu u svetu po prevarama putem interneta.

Prednosti studija bezbednosti na Visokoj školi modernog biznisa

Pohađanjem modula bezbednost, steći ćete veštine koje će vam pomoći da postanete uspešni i profesionalni menadžer organizacione bezbednosti. Visoka škola modernog biznisa omogućuje studentima da steknu vrhunska znanja iz oblasti bezbednosti kroz teorijsko i praktično znanje. MBS omogućuje praksu tokom studija u poznatim srpskim kompanijama, ali i pohađanje kurseva i sticanje dodatnih znanja i veština.

Iskoristite priliku – upišite MBS!

Autor: Doc. dr Aleksandra Brakus