office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Zašto treba da izučavaš preduzetništvo?

Ako budeš studirao na MBS-u znaćeš da napraviš profit!

Odavno je utvrđena činjenica da je svrha osnivanja većine preduzeća ostvarivanje interesa, odnosno u velikom broju slučajeva ponajviše ostvarivanje profita. Samo ostvarivanje profita javlja se kao rezultat efikasnog poslovanja preduzeća, i to kroz veliki broj faza, pri čemu se svakom procesu u preduzeću poklanja potrebna pažnja.

Savremeni trendovi na nacionalnim i međunarodnim tržištima koje karakterišu ukrupnjavanje kapitala i sve veća borba na tržištu, u cilju opstanka i zauzimanja što povoljnijih pozicija u uslovima veoma zaoštrene konkurencije, nameću svakom preduzeću imperativ pravilnog postavljanja planova poslovanja. Upravo to i jeste najznačajniji proces koji dovodi do stalnog usavršavanja preduzeća, odnosno rasta i razvoja preduzeća.

Strategija razvojne politike – kluč ka uspehu!

Kreiranje razvojne politike preduzeća predstavlja veoma značajnu aktivnost i korak kojem velika preduzeća poklanjaju veliku pažnju, znajući koliki je značaj dobrog definisanja razvojne politike i njenog doslednog sprovođenja.

Kako bi se ostvarili što bolji rezultati preduzetničkog poduhvata, potrebna je sprega istraživačkih, naučnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta. Naravno, podrazumeva se da su investicije jedan od osnovnih preduslova za realizaciju svih razvojnih projekata u preduzeću, te se mora doći i do modela obezbeđivanja investicija za realizaciju razvojne politike, a samim tim i egzistiranja preduzeća na tržištu.

Osnovni strateški elementi koje preduzetnik mora da postavi su: Misija, Vrednost, Vizija, Poslovna strategija i Ciljevi.

Misija je definisana osnovna svrha neke organizacije.

Vrednost su stav, ponašanje i karakter organizacije koje usmeravaju njene aktivnosti.

Vizija je izjava koja sadrži velike, komplikovane i odvažne ciljeve organizacije za period od tri do deset godina, a često i duži.

Poslovna strategija se ovde posmatra kao način na koji će organizacija sticati konkurentsku prednost. U slučaju da ima više različitih poslovnih strategija, organizacija može definisati i korporativnu strategiju koja se definiše kao način na koji organizacija pokušava da maksimalizuje vrednosti resursa koje kontroliše odabirom industrije u koje će se ulagati.

Ciljevi predstavljaju konkretne rezultate koje organizacija planira da ostvari.

Preduzeća koja na tržištu ostvaruju dugoročan uspeh imaju definisane osnovne vrednosti i osnovnu svrhu postojanja koje ostaju nepromenjene tokom vremena, dok se njihova poslovna strategija i odnos prema tržištu menja u skladu sa promenama u okruženju.

Prilagodljivost i brzo redefinisanje poslovne politike odvaja uspešne preduzetnike od sporih i prolaznih preduzetničkih poduhvata koji su na dugi rok osuđeni na nestajanje.

Znanje i kontinuirano sticanje istih kao i njihova primena u praksi treba da omoguće mladom preduzetniku prednost i šansu za uspehom.  Spajanje teoretskih i praktičnih znanja su sigurna formula za sticanje sigurnosti i odlučnosti u poslovnom delovanju!

Vredi učiti ! To je formula za sigurniju i spokojniju budućnost!

Prof. dr Goran Đoković