office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Zašto je važno imati angažovane zaposlene u uslovima pandemije korona virusa?

Krajem 2019. godine svet je zahvatila nova bolest – korona virus (Covid-19), čije je brzo širenje dovelo do proglašenja pandemije u martu 2020. godine. Kompanije su se suočile sa novom krizom koja je nametnula drugačiji način funkcionisanja i poslovanja. U slučajevima u kojima je to bilo moguće, s obzirom na delatnost kompanija, mnoge su se okrenule onlajn načinu poslovanja i rada od kuće, uz primenu digitalnih tehnologija i alata. U praksi se često može čuti šala da je Covid-19 pokrenuo proces digitalnih transformacija u kompanijama, a u svakoj šali ima i malo istine. 

U praksi je još jednom došlo do izražaja pitanje istinske angažovanosti zaposlenih, sada pokrenuto uslovima onlajn funkcionisanja i rada od kuće.

Nije retkost da kao odgovor na pitanje „koliko ljudi radi u tvojoj kompaniji“ dobijemo „radi oko 10, a zaposleno je 30 ljudi“ i slično. Samim tim, postavlja se pitanje šta znači biti angažovani zaposleni i zašto je kompanijama važno da imaju što veći broj angažovanih zaposlenih, posebno sada u uslovima pandemije korona virusa i rada od kuće.  

Angažovani zaposleni je onaj zaposleni koji daje svoj maksimum na poslu, ne menja često poslodavce – ostaje dugo u jednoj kompaniji i uvek se ponaša kao ambasador kompanije – ne samo na poslu, već i u svoje slobodno vreme (na letovanju, zimovanju, …).

Takvog zaposlenog je lako prepoznati. On se sam ponudi da ostane prekovremeno kada je povećan obim posla ili kada treba rešiti neki problem / iskoristiti neku šansu i priliku, rado pomaže kolegama, uvek je pun elana, energije, optimizma, predano obavlja radne zadatke i aktivnosti i to ne samo one koji su u opisu njegovog posla, već i sve one dodatne zadatke i aktivnosti koji su važni za kompaniju iako to niko od njega nije tražio.

Zaposleni koji je angažovan je istinski inspirisan svojim poslom, iskreno brine o budućnosti kompanije i spreman je da uloži dodatni napor kako bi kompanija ostvarila svoje ciljeve. Pored toga, angažovani zaposleni predlaže nove ideje, preuzima inicijativu, prevazilazi sve prepreke i poteškoće i ostaje fokusiran na cilj.

Spisak prednosti za kompanije od angažovanih zaposlenih je neiscrpan, ali kao ključne prednosti angažovanih zaposlenih izdvojićemo:

  • Veća produktivnost
  • Rast prihoda
  • Rast profita
  • Bolji kvalitet proizvoda / usluge
  • Fokusiranost na klijente
  • Veći stepen saradnje između zaposlenih
  • Veća razmena znanja i iskustava
  • Manji broj destruktivnih konflikata
  • Identifikacija zaposlenih sa kompanijom
  • Angažovani zaposleni preuzima ulogu ambasadora kompanije

Uloga angažovanih zaposlenih je posebno značajna u funkcionisanju kriznih timova (timova za vanredne situacije) koji imaju za cilj da obezbede normalno funkcionisanje kompanija u situacijama kada se suoče sa iznenadnim i nepredviđenim okolnostima i uslovima.

Njihova energija, entuzijazam, optimizam, predanost i vera u svetlu budućnost kompanije su pokretački motor za sve aktivnosti i procese. Angažovani zaposleni su od velikog značaja za kompanije kako bi se što pre oporavile od posledica koje je pandemija korona virusa ostavila na njihovo poslovanje.

Samim tim, ne iznenađuje zašto su poslodavci uvek želeli, a sada još više žele da imaju što veći broj angažovanih zaposlenih! Da li ste Vi angažovani zaposleni?

Autor: Doc. dr Jelena Lukić