Upravljanje ličnim finansijama kao odraz finansijske pismenosti

Upravljanje ličnim finansijama kao odraz finansijske pismenosti

Kad novac padne, svejedno je da li je pismo ili glava! – rekao bi kreator satiričnih aforizama.

A šta da u tom slučaju radimo sa elektronskim novcem? – mogao bi da pita rudar, koji umesto da u Majdanpeku kopa zlato, rudari uz pomoć savremenih računara.

Ogromne promene u poslednjih tridesetak godina nameću potrebu da svaki građanin stekne više znanja iz oblasti finansija, jer nivo znanja naše dece, omladine i odraslih osoba, je na veoma niskom nivou.

Nedavno smo bili svedoci kako nedostatak znanja, a pre svega pravih informacija, pri podizanju stambenih kredita, može da dovede do finansijske propasti celih porodica, do narušavanja zdravlja, kao i do fatalnog ishoda. Ako svemu ovome dodamo, trgovanje na berzama hartija od vrednosti i elektronskim novcem, možemo zaključiti da se u ovakvu vrstu trke možemo uključiti samo ako smo dobro potkovani znanjem iz oblasti finansija.

Finansijska inteligencija i lične finansije

Da bi se razumeo svet finansija potrebno je posedovati finansijsku inteligenciju. Pored klasične inteligencije, emocionalne, socijalne…,, postoji i finansijska inteligencija.

Bermanova i Najt, su u svojoj knjizi „Finansijska inteligencija“ napisali da to nije urođena sposobnost koju imate ili nemate, već da je to skup veština koje se mogu i moraju naučiti. Povećanjem finansijske pismenosti povećava se i kapacitet finansijske inteligencije.

Ako posmatramo upravljanje ličnim finansijama u širem smislu možemo da kažemo da je to, u stvari, upravljanje novcem, primena znanja, koncepata i veština u cilju donošenja pravih odluka koje će obogatiti naš život. Finansijska inteligencija nam pomaže da ispunimo veliki deo naših želja i potreba, i da na taj način osetimo zadovoljstvo. Sticanjem više novca raste i naša finansijska moć, ali se pojavljuje i opasnost, da ako ne kontrolišemo svoje želje, vrlo brzo ostanemo bez tog novca. Zato je potrebno kontrolisati želje, napraviti selekciju, odabrati one istinske želje i potrebe, pa tako postaviti i ciljeve, čijim ćemo ostvarenjem podići kvalitet života.

Jasnim definisanjem ciljeva, kao glavnim delom vašeg finansijskog plana, bićete motivisani da povećate prihode, da snizite neke dosadašnje troškove, tj. da lakše upravljate budžetom. Ciljeve treba poređati po prioritetu, pa je na vama da odlučite šta je važnije: kupovina  automobila, školovanje dece, putovanje ili životno osiguranje. Morate biti finansijski inteligenti, morate biti mudar potrošač. Odličnu definiciju mudrog potrošača je dala Godfrej: „Mudar potrošač je pojedinac koji zna da napravi budžet, da se drži plana budžeta, razlikuje potrebe i želje, koristi i rasprodaje.

Suština svih strategija i planova je da trošite manje nego što zaradjujete, kako biste izbegli dugove, ili ukoliko oni postoje da ih smanjite i eliminišete. A to možete učiniti samo ako više zarađujete ili snizite neke dosadašnje troškove. Praćenje prihoda, a naročito rashoda možete obavljati na više načina. Danas je u svetu digitalizacije to najlakše činiti putem mobilnih aplikacija.

A kada se rešite dugova onda morate da odredite koliko od prihoda sleduje za ostvarenje postavljenih ciljeva, a ostatak novca da koristite za svakodnevne troškove. Ako to nije dovoljno onda je jasno da morate povećati svoje prihode ili smanjiti rashode. A najbolje –  i jedno i drugo.

Kako da poboljšate lične finansije?  Manji trošak – veća korist!

Postoji mnogo načina kako da smanjite, tj. snizite svoje troškove.

Jedan od njih je da budete bolji pregovarač, na primer kod zaključivanja ugovora sa internet provajderima, bankama ili osiguravajućim kućama. Tajna uspeha se često krije između redova. Zato je važno da ako nemate dobar vid poneste naočare kako biste pročitali ono što piše sitnim slovima. I da ne žurite, da druge poslove odložite, da polako čitate.

Potrebno je da pratite i troškove vođenja računa i platnih kartica. Da vodite računa o podizanju novca sa bankomata i da to činite u matičnoj banci. Takođe, potrebno je da proverite da li banka naplaćuje obaveštenja koja od nje dobijate.

Čuvajte račune jer se može desiti da nešto nije dobro evidentirano pa da dobijete opomenu i ponovo platite isti račun. Zato je najbolje da koristite mobilne bankarske usluge, a tako ćete plaćanja sprovesti uz manju nadoknadu.

Troškove ishrane moguće je smanjiti ako planirate obroke, ako jedete kod kuće umesto u restoranima, ako kupujući hranu u supermarketima vodite računa da im nije istekao rok trajanja. I ovde je potrebno poneti naočare ili bar mobilni telefon, pa uveličati deklaraciju koja je ispisana najsitnijim mogućim slovima, kako biste znali koje emulzije i otrove da izbegnete, jer tako izbegavate i plaćanje dodatnih zdravstvenih usluga.

Kod kuće možete uštedeti na električnoj energiji, dobrim odabirom sijalica, pravovremenim isključenjem ringle na šporetu, i sl.

I koristite taksi usluge samo kad su baš neophodne. Pisac ovih redova se jedva odvikao od svakodnevnog ćaskanja sa taksistima.

Mnogo je načina da uštedite i smanjite svoje troškove. Tako ćete preusmeriti novčana sredstva na kupovinu nekih drugih proizvoda ili usluga koji će povećati kvalitet vašeg života.

Novac je kao nemirno dete – drži ga na oku!

Cilj ovog teksta je da vas navede na razmišljanje o značaju upravljanja ličnim finansijama. Da u vama probudi želju da putem literature, materijala na internetu, putem kurseva i radionica naučite kako da upravljate svojim finansijama. Da naučite kako da se sačuvate od kompulsivne potrošnje, da se odbranite od agresivnih reklama i marketinga, ali i da ne postanete rob kompulsivne štedje. Da naučite prvo sebe a onda i svoju decu kako da zarade, kako da štede, kako da usklade svoje želje sa svojim sposobnostima, kako da se zbog nečega velikog u budućnosti, moraju odreći nečega manjeg u sadašnjosti. Da naučite decu onome što škola još nije počela da ih uči.

I na kraju, nemojte da postanete opsednuti ni ovom temom. Ona zahteva disciplinu, a svi ljudi nisu isti. Ali, vredi pokušati. Dovoljno ste inteligenti da zaključite da li imate potencijal da postanete i finansijski inteligentni.

Svaka odluka je kao medalja – ima dve strane. Pa i onu zlatnu.

Temama kao što su finansijka pismenost i finansijsko obrazovanje studenti Visoke škole modernog biznisa imaju priliku da se bave na radionici koja nosi naziv Upravljanje ličnim finansijama. Kroz diskusiju i vežbe razvijaju se veštine upravljanja novcem, ali i finansijksa inteligencija, koja je neophodna za bolji život.

Piše: doc dr Milan Mihajlović