office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Trendovi u dizajnu logotipa za 2021. godinu

Na osnovu ispitivanja predviđanja dizajnera logotipa iz celog sveta, koji imaju svoje profile na sajtu 99designs, sastavljena je lista od 10 trendova u dizajnu logotipa za 2021. godinu. U ovom tekstu će biti predstavljeno sledećih pet trendova u pomenutoj oblasti dizajna za 2021. godinu:

  • Vitraž
  • Crtanje perspektive
  • Pojednostavljena geometrija
  • Divergentna slova
  • Autentično portretiranje

Vitraž

Dizajn logotipa, kao relativno moderan izum, često nastaje na osnovu tehnika iz prošlosti. Mnogi dizajneri logotipa pronalaze inspiraciju u srednjovekovnim vitražima. 

Kada se primeni na savremeni dizajn, frakturiranje slika na krhotine daje običnim konceptima dodir apstraktnog. Vitraž je takođe povezan sa svetinjom s obzirom na svoje korene iz srednjovekovne crkve. Ovaj trend logotipa se često koristi uz elemente prirode.

Slika 1. Vitraž na primeru za brend turske kafe
Autor: eLyateh (https://99designs.com.au/profiles/elyateh)
Slika 2. Vitraž na primeru za The Desert Dunes
Autor: Dusan Klepic (https://99designs.com.au/profiles/dusanklepic)
Slika 3. Vitraž na primeru za The Dental Explorer
Autor: EWMDesigns (https://99designs.com.au/profiles/ewmdesigns)

Crtanje perspektive

Poznati dizajner logotipa Lindon Leader je rekao da sjajan dizajn nastaje iz jednostavnosti i jasnoće. Ove dve vrline su ono što omogućava dizajnu logotipa da gledaocu efikasno saopšti složeni identitet brenda. Zbog toga se mnoštvo prošlih trendova logotipa fokusiralo na minimalizam i ravni dizajn.

Iako dizajneri logotipa ne žele da napuste ovaj pristup, teže da povrate deo magije koja je izgubljena preteranim pojednostavljenjem. Koristeći osnovne tehnike crtanja kao što su linearna perspektiva, zakrivljenost ili rakurs, dizajneri su u stanju da stvore iluziju dubine bez komplikovanja dizajna. Efekat je taj da logotipi postaju naglašeni – brend doslovno iskače sa stranice.

Slika 4. Crtanje perspektive na primeru za Blue Cube
Autor: bo_rad (https://99designs.com.au/profiles/borad)
Slika 5. Crtanje perspektive na primeru za Fortitude Games
Autor: Kinetec (https://99designs.com.au/profiles/kinetec)
Slika 6. Crtanje perspektive na primeru za Nelson Country Schools
Autor: §amin (https://99designs.com.au/profiles/samindesign)

Pojednostavljena geometrija

Oblici su gradivni blokovi slika. Logotipi koji su sačinjeni od jednostavnih linija i oblika (trouglova, kvadrata, krugova) imaju snagu u jednostavnosti. Strogo pridržavanje minimalizma oblika daje ovim logotipima atmosferu proračunate suzdržanosti, omogućavajući im da se oslobode na nekom drugom planu – na primer zasićenim bojama.

Dodatna karakteristika ovog pristupa je da jednostavno nanošenje slojeva može stvoriti iluziju strukture i dubine. Putem jednostavnih oblika, dizajneri mogu istovremeno da naprave logotipe koji se lako raščlanjuju, pamte i zrače bojom.

Slika 7. Pojednostavljena geometrija na primeru za Indy
Autor: KisaDesign (https://99designs.com.au/profiles/kisadesign)
Slika 8. Pojednostavljena geometrija na primeru za LemonRock Writers
Autor: dellfi © (https://99designs.com.au/profiles/dellfi)
Slika 9. Pojednostavljena geometrija na primeru za Yoga Spirit Circle
Autor: goopanic (https://99designs.com.au/profiles/goopanic)

Divergentna slova

Logotipi koji su sačinjeni od slova imaju reputaciju jednostavnih. Iako čine ime brenda, vrlo su pamtljivi i ne ostavljaju mnogo prostora za kreativnost. Međutim, dizajneri logotipa se znaju poigrati sa ponekim slovom u logotipu. Isticanje nekog slova u reči može biti suptilno, poput uzimanja druge boje za to slovo, ili primetno, na primer, poput visokih štapića koji čine veliko slovo H. Divergentno slovo ne samo da privlači pažnju, već brendovima pruža ujedno i tradicionalan i moderan logotip.

Slika 10. Divergentna slova na primeru za My House Decor
Autor: matanomira (https://99designs.com.au/profiles/matanomira)
Slika 11. Divergentna slova na primeru za Dumb Wine Deals
Autor: ree23 (https://99designs.com.au/profiles/ree23)
Slika 12. Divergentna slova na primeru za Take Stock
Autor: PrstiPerje (https://99designs.com.au/profiles/prstiperje)
Slika 13. Divergentna slova na primeru za Oishii
Autor: finalidea (https://99designs.com.au/profiles/finalidea)

Autentično portretiranje

Dobro je poznata činjenica da ljudi intuitivno traže druga lica i zato su portreti korisni za uspostavljanje emotivne veze u dizajnu. Što su ta lica autentičnija i prepoznatljivija, to je dublja veza.

Iz tog razloga se sve više dizajnera logotipa okreće portretima koji odražavaju različite rase, kulture, polove, starosne grupe i još mnogo toga. Ovaj pristup stvara autentičan i stvaran utisak, koji pomaže ljudima da se u trenu povežu sa brendom. Ovi logotipi se mogu kretati od jednostavnih, ravnih portreta likova do detaljnih ilustrativnih tehnika koje ističu nedostatke i bore.

Bilo da logotip priča priču o ljudima koji stoje iza brenda ili ljudima kojima je isti namenjen, ljudi su poenta.

Slika 14. Autentično portretiranje na primeru za Jun’s Boutique
Autor: maneka (https://99designs.com.au/profiles/maneka)
Slika 15. Autentično portretiranje na primeru za Bohlabela
Autor: Archiwiz (https://99designs.com.au/profiles/1382139
Slika 16. Autentično portretiranje na primeru za Cookie’s
Autor: Zvucifantasticno (https://99designs.com.au/profiles/1285804)

Ukoliko vas zanima kreativna oblast marketinga koja obuhvata i bavljenje pitanjima razvoja brenda čiji je jedan od elemenata vizuelni identitet, koji se ogleda i u logotipu, možete pogledati ponudu Visoke škole modernog biznisa – studijski modul Marketing menadžment.