Trendovi u dizajnu e-pošte za 2023. godinu

Trendovi u dizajnu e-pošte za 2023. godinu

Predviđa se da će, u tekućoj 2023. godini, digitalno oglašavanje prvenstveno biti u znaku prenošenja poruke u vidu slika, a ne putem reči. Grafika se stavlja u prvi plan dizajna elektronske pošte, uz fotografije proizvoda, upečatljive boje i animacije.

Trendovi u dizajnu elektronske pošte za 2023. su:

  • Lebdeći proizvodi
  • Nepravilni okviri
  • Preklapanje slova
  • Šarene i išarane senke
  • Mešovite dimenzije
  • Animirani prikazi proizvoda
  • Eksstatične šeme boja

Ovi trendovi mogu signalizirati da čitaoci žude za zabavom u odnosu na hladne, čvrste činjenice. Nakon pandemije i ekonomskih kriza, nijedan pametan sadržaj ne može uveriti kupce da će proizvod rešiti sve njihove probleme. Umesto toga, ovi trendovi dizajna e-pošte odražavaju odgovor na trenutna zbivanja i pokazuju kolektivnu čežnju za pobunom i želju za slobodom.

Lebdeći proizvodi

S obzirom na to da je (u dobrom slučaju) manje od 20% imejlova čak i otvoreno, a kamoli pročitano – slike nose teret trenutnog privlačenja pažnje i predstavljanja proizvoda. Da bi ove slike bile još efikasnije, dizajneri favorizuju fotografije proizvoda koje izgledaju kao da lebde u vazduhu.

Primer za lebdeće proizvode
https://reallygoodemails.com/pagerie?_ga=2.198728557.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Ovaj stil je siguran način da se fotografija proizvoda učini najvažnijim delom sadržaja – ne samo da je slika velika, već je i skoro transcendentna, lebdi iznad zemaljskih briga i ostatka e-pošte. Čak i dok ovi proizvodi nemoguće levitiraju, oni nose osećaj 3D realizma. Oni pokazuju kako bi proizvod zapravo mogao da izgleda i izgleda dovoljno stvarno da čitalac može da posegne kroz ekran i zgrabi ga – što sve podstiče zaključenje prodaje.

Primer za lebdeće proizvode
https://99designs.com/profiles/ayan21

Nepravilni okviri

3D realizam je samo jedan pristup za stilizovanje slika e-pošte u 2023. Drugi je da se reinterpretira okvir same slike. Dok su jednostavni okviri, poput kvadrata i pravougaonika, najčešći za digitalne slike, mnoge e-poruke se okreću drastično nepravilnim okvirima, kao što su zvezde, oblici pilule i druge čudnije apstrakcije.

Primer za nepravilni okvir
https://reallygoodemails.com/baukunst?_ga=2.198004845.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Ovaj trend stvara zabavnu i razigranu estetiku, koja podseća na umetničke i zanatske izreze. Efekat je pojačan svetlim bojama i neuobičajenim položajima teksta i slika. Krajnji rezultat je ležerna, mladalačka kompozicija koja čini da čitalac oseti nostalgiju za detinjstvom. Čitaocu pruža način da pobegne u sećanja i u udobnost prošlosti, i tako pronađe utočište od trenutnog stanja u svetu.

Primer za nepravilne okvire
https://reallygoodemails.com/ecc-new-zealand?_ga=2.236402627.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Preklapanje slova

Jedan od najvažnijih tekstualnih elemenata e-pošte je naslov. Nije uvek dovoljno da naslovi budu smeli – oni moraju da budu vešto u kontrastu sa dizajnom e-pošte. Ovogodišnji trend stilizovanja naslova mora da bude jedan od najkontraintuitivnijih – dizajneri kreiraju dinamične naslove koji se preklapaju sa slikama, bojama, pa čak i drugim tekstom.

Primer za preklapanje slova
https://99designs.com/profiles/letterplay

Iako ovo neočekivano preklapanje stvara osnovni vizuelni interes, ono takođe namerno zamagljuje tekst. U kojoj meri varira: ovaj trend se kreće od suptilnog do slike koja je potpuno nečitka. Zavisi od toga šta dizajner pokušava da postigne. Ako je stvarni sadržaj slike najvažniji, lagano preklapanje može jednostavno učiniti naslov još privlačnijim. Ako je ličnost brenda važnija, ekstremnije preklapanje može se pojaviti kao kršenje pravila i neuredno.

U svakom slučaju, ovaj trend briše granicu između teksta i grafike pretvarajući e-poštu u organsko umetničko delo koje odražava globalno osećanje pobune prema trenutnom ekonomskom okruženju.

Primer za preklapanje slova
https://reallygoodemails.com/pineapple-collaborative?_ga=2.203986002.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Šarene i išarane senke

Ponekad su najbolji trendovi najjednostavniji, poput onih koji osvežavaju manji element dizajna na iznenađujuće efikasan način. A za 2023. godinu, senka, posebno za CTA (call to action) dugmad – vraća se u stilu. Slike i pozivi na akciju skaču sa ekrana sa senkama inspirisanim 90-im godinama koje nam omogućavaju da pobegnemo i pronađemo utehu u prošlosti.

Primer za šarene i išarane senke
https://reallygoodemails.com/graza?_ga=2.207049937.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Senka je jedna od najčešćih karakteristika dizajna, korisna za dodavanje šara na dugmadima, što stvara iluziju fizičkog dugmeta umesto kvadratne veze. Novi talas senki je stilizovan bojama i šarama, čineći da se elementi stranice ističu kroz podebljane obrise. Predstavlja nastavak prošlogodišnjih trendova, blokova boja i suptilnih Memfis šara koje evociraju 90-te. Iako je efekat ublažen, nostalgija sija, podsećajući čitaoce na razigranu prošlost.

Mešovite dimenzije

Uobičajena je mudrost da se dobar dizajn drži jednog stila. Ali mnoga rešenja dizajna elektronske pošte pokazuju mešavinu suprotstavljenih tehnika – konkretno, uparivanje jednostavnih crteža sa profesionalnom fotografijom.

Primer za mešovite dimenzije
https://reallygoodemails.com/goldbelly?_ga=2.201824339.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Ovakve slike, jarkih boja sa crtežima čine e-poštu manje formalnom i prijateljskom, koja postaje nešto više od e-pošte, nešto što je bliže belešci koju razmenjuju prijatelji u razredu.

Primer za mešovite dimenzije
https://reallygoodemails.com/allbirds?_ga=2.226835679.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Animirani prikazi proizvoda

Predstavljeno je kako lebdeće slike mogu da revitalizuju fotografije proizvoda, ali ništa ne oživljava sliku kao animacija. Za 2023. godinu, sekvence animacije se primenjuju na prikaze proizvoda putem e-pošte, prikazujući proizvod u akciji.

Primer za animirani prikaz proizvoda
https://reallygoodemails.com/lyft?_ga=2.202864595.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Ekstatične šeme boja

S obzirom na rat, pandemiju i inflaciju, svi bismo mogli da koristimo malo više svetlosti gde god možemo. Zato u 2023. godini, trendovi e-pošte odnose se na mnogo boja.

Primer za eksstatične šeme boja
https://reallygoodemails.com/martie?_ga=2.264254797.377205656.1674252912-1442320991.1671402827

Predstavljeni trendovi e-pošte unose zabavu, šarenilo, ali i određenu dozu nostalgije, u marketing komunikaciju 2023.

Da biste se dobro „potkovali“ znanjem iz oblasti marketinga (čiji su segmenti promocija/komunikacija), i bili uspešni u plasiranju (svojih) proizvoda i usluga, možete se informisati šta vam Visoka škola modernog biznisa nudi u okviru studijskog modula Marketing menadžment na osnovnim akademskim studijama.

Izvor teksta: https://99designs.com/blog/trends/email-design-trends/

Piše: doc. dr Karolina Perčić