office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Šta je programer, veb developer, a šta veb dizajner?

Digitalizacija više nije budućnost – već naša sadašnjost. Ni jedan biznis (a čak ni život pojedinca!) više nije moguć bez korišćenja tehnologije i interneta. Ovo ne samo da znači da je IT ključni deo svake vrste poslovanja, već i da je potražnja za specifičnim IT stručnjacima u rastu. IT je industrija za sebe – industrija koja brzo raste, razvija se, i rađa nova zanimanja. Mnogima koji nisu stručnjaci ova posebna zanimanja unutar IT sektora nisu sasvim jasna. Puno zabune nastaje oko razlikovanja veb dizajnera (web designer) i veb developera (web developer), a na kraju se postavi i pitanje: pa šta je onda uopšte programer?

Čime se bavi programer?

Počećemo sa razjašnjivanjem osnovnog: šta je to zapravo programer i čime se ova osoba konretno bavi? Prva asocijcija nekoga ko se ne bavi IT-em jeste kodiranje. Programere zamišljamo kao ljude koji satima sede za kompjuterom i kuckaju brojeve i slova koji zatim, nekako, postanu ono što vidimo na ekranu. Ova predrasuda nije sasvim pogrešna. Tačno je da programeri koriste programske jezike kako bi ostvarili svoje ciljeve. Programski jezici koji su najkorišćeniji među programerima ove godine su C, Python, Java, C++ i C# (statistika iz septembra 2021, izvor: https://www.tiobe.com/tiobe-index/.) Suštinski, programer se bavi razvijanjem kompjuterskog i mobilnog softvera. Posao programera je da stvara sasvim nove aplikacije, ili da dorađuje već postojeći softver.

Šta je veb developer?

Veb developer je osoba koja gradi i održava strukturu veb stranice ili mobilne aplikacije. Zadatak veb developera je da veb dizajn pretvori u funkcionalni veb sajt/aplikaciju. Dizajn tako oživljava i postaje spreman za korišćenje i interakciju sa klijentima. Da bi došao do svog cilja, veb developer, kao i programer, kodira – ali koristi druge programske jezike. Koje jezike će koristiti veb developer zavisi od toga kojom vrstom razvijanja veb stranica se bavi.

Front-end developer

Front-end developer se fokusira na ono što klijenti vide – tačnije na delove sajta sa kojima korisnici imaju direktnu interakciju. Kodiranjem, veb developer oživljava dizajn koji je pripremio veb dizajner. Njihova vizija postaje realnost zahvaljujući front-end developeru koji se stara o tome da korisnik vidi sajt ili aplikaciju kako je ona dizajnirana. Front-end developeri uglavnom prave statične stranice koje sadrže elemente kao što su dugmići, grafike, animacije, fotografije i navigacija. Front-end developeri najčešće koriste programske jezike CSS, HTML i JavaScript.

Back-end developer

Po definiciji Kenzie akademije, back-end developer se bavi onime što korisnik veb stranice ne može da vidi. Back-end se takođe često naziva “serverska strana developmenta” dok je front-end “korisnička strana developmenta”. Back-end development čini stranicu ili aplikaciju interaktivnom. Sve korisničke informacije se čuvaju u bazama podataka, a bazama podataka se upravlja sa odvojenog servera. Back-developeri su ljudi koji upravljaju ovim serverima i brinu se o tome da baze podataka funkcionišu kako bi korisnik mogao da ima efikasno interaktivno iskustvo na stranici koju koristi. Back-end developer se stara o tome da ono što je front-end developer napravio funkcioniše bez greške.
Back-end developeri uglavnom koriste sledeće programske jezike: PHP, C#, Java, Ruby, SQL i NodeJS.

Full-stack developer

Takozvani full-stack developer je veb developer koji radi sve gore opisano. Ovaj developer je front-end i back end-developer u jednoj osobi – obavlja sve poslove koje ove dve pozicije podrazumevaju, starajući se i o front-end i o back-end iskustvu.

Šta je onda veb dizajner?

Veb developere i veb dizajnere je lako pomešati ako ste laik. Veb dizajner je, ipak, nešto sasvim drugo. Ono što nas kod ove pozicije često zbuni jeste ponavljanje termina “veb” u nazivu zanimanja.

Veb dizajner ima kreativan posao: to je osoba koja je zadužena za estetiku veb stranice ili aplikacije. Veb dizajner je osoba koja odlučuje o okviru stranice, korišćenom fontu za prisutan tekst, izgledu elemenata veb stranice, paleti korišćenih boja… Veb dizajner ne radi u izolaciji – u timu se nalaze grafički dizajner, UX dizajner i copywriter. Veb dizajner stvara krajnji produkt koji se šalje veb developeru. Front-end veb developer zatim gradi sajt na osnovu onoga što je dobio od veb dizajnera.

Timski rad!

Kao što ste verovatno primetili, sva ova zanimanja su međusobno povezana. Front-end veb developer ne može da radi bez veb dizajnera, a proizvod front-end developera je beskoristan bez back-end developera. Veb dizanjer ne može da dođe do adekvatnog rešenja bez UX dizajnera, copywriter-a i grafičkog dizajnera. Ništa od ovoga, zapravo, nije moguće bez programera. Upravo zbog ovoga, firme, organizacije, i svi ozbiljni preduzetnici imaju razvijen IT sektor.

Svakom sektoru, tačnije timu, potreban je menadžer. Ukoliko vam je upravljanje IT timom privlačna ideja, pogledajte ponudu Visoke škole modernog biznisa, gde se možete specijalizovati upravo za rad u menadžmentu IT sektora.

Piše: M.A. Aleksandra Rokvić