office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Preduzetnički menadžment – šansa za ličnu afirmaciju

Preporuka za čitanje: Peter F. Drucker,
„Inovacije i preduzetništvo, praksa i principi“

Preduzetništvo se zasniva na istim principima, bez obzira da li je preduzetnik već postojeća velika privredna organizacija ili ustanova javnih službi, ili pak samo pojedinac koji počinje svoj novi poslovni poduhvat, bez ikakve tuđe pomoći.

Postoji veoma mala, ili skoro nikakva razlika u tome, bez obzira da li je preduzetnik privredna ili vanprivredna (sektor javnih usluga) organizacija, kao i da li je to državna ili nedržavna institucija. Pravila su veoma slična, postoje stvari koje funkcionišu i one koje ne funkcionišu, koje su takođe skoro iste, a to su i vrste inovacija i mesta gde se mogu naći. U svakom slučaju, postoji disciplina koju možemo nazvati preduzetničkim menadžmentom.

Postojeća preduzeća suočavaju se sa različitim problemima, ograničenjima i prinudama u odnosu na pojedinca – preduzetnika, pa im je potrebno da nauče razne stvari. Postojeće preduzeće zna kako da vodi svoje poslove, ali treba da nauči kako da bude i kako da se ponaša preduzetnički, i kako da vrši inovacije. Javno preduzeće takođe se suočava sa različitim problemima, ima različite potrebe učenja, i sklono je da pravi različite greške. Nova preduzeća treba da nauče da budu preduzetnička, da vrše inovacije, ali iznad svega, ona treba da nauče kako da vode poslove i upravljaju svojom organizacijom.

Poseban vodič, sa uputsvima za praksu preduzetništva, mora se napraviti za svaku od tri vrste preduzeća:

  • postojeće privredno preduzeće
  • instituciju javnih službi
  • nova preduzeća.

Ovaj vodič bi morao da odgovori na niz pitanja – Šta svako od tih preduzeća mora da uradi? Na šta svako od njih treba da obrati pažnju? I šta bi svako od njih moralo da izbegava da radi?

Današnja preduzeća, naročito velika, neće moći da prežive ovaj period brzih i konstantnih promena i inovacija, ukoliko ne pribave preduzetničku kompetenciju i sposobnost. Nije samo u sopstvenom interesu mnogih velikih preduzeća da nauče da budu vođena u stilu preduzetništva; ona imaju širu, društvenu odgovornost da tako rade.

Priredio: prof. dr Goran Đoković

Pun naziv knjige: Drucker, F. Peter, Inovacije i preduzetništvo, praksa i principi, Grmeč, Beograd, 1996.