office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Kako umanjiti stres za vreme učenja?

Svaki ispit ili pismeni zadatak za vreme studiranja izaziva određenu dozu zabrinutosti u pogledu njegovog ishoda, što ima za posledicu više ili manje stresnu situaciju.

Možda najbolji metod za smanjenje nivoa stresa i pripreme za uspešno prevazilaženje postojećih obaveza možemo nazvati „Odstranjivač stresa“. Ova metoda, koja se sastoji iz četiri koraka, pomogla je većem broju studenata da steknu kontrolu i umanje zabrinutost koja se javlja u vreme ispitnih rokova ili pripreme kolokvijuma.

Prvi korak se sastoji u tome da na papiru jasno definišete situaciju (predmete) koja vas zabrinjava. Prilikom pisanja, zapišite jasnu definiciju problema i u tom trenutku pokušajte odmah da sagledate i njegovo rešenje.

Drugo, pokušajte da odredite najgori mogući ishod te situacije (npr. ponovno polaganje istog predmeta). Često će vam se desiti da dođete do zaključka da to i nije tako strašno. Već sam čin definisanja te situacije i njenog razmatranja kao mogućnosti često smanjuje nivo stresa i brige koje prate takav problem.

Treće, kada jednom odredite koji je to najgori mogući ishod koji bi mogao da se desi, odlučite da ga prihvatite, desio se on ili ne. Kada jednom budete odlučili da ste spremni na to da ga prihvatite, posle toga nećete imati više oko čega da se brinete.

I četvrto, ovog trenutka počnite da radite na tome da stvari ne izgledaju više tako crno. Pokušajte da preduzmete sve što je u vašoj moći da ublažite najgori mogući ishod, a to znači da pokušate da minimizirate maksimalno loše posledice bilo koje odluke koju donosite.

Jedini delotvorni protivotrov za stres je akcija. Kada jednom budete doneli odluku u pogledu toga šta možete da učinite da rešite svoju situaciju, prionite na posao oko njenog rešavanja dajući sve od sebe, tako da vam ne preostane vremena da razmišljate o problemima koji vas opterećuju.

Kao što je Šekspir rekao u Hamletu: „Naoružajmo se protiv mora nevolja i pobedimo ih otvorenom borbom!“