office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Kako da postanete uticajna osoba

Da biste postali osoba s uticajem nije neophodno da se bavite nekim istaknutim zanimanjem. Dovoljno je samo da je vaš život, na bilo koji način, povezan sa životima drugih ljudi. Sve što radite kod kuće, na svom radnom mestu, u slobodno vreme u interakciji sa drugim ljudima, utiče na živote drugih.

Bez obzira na to koji su vam motivi i ciljevi u životu, možete da budete efikasniji, a vaš doprinos može biti trajniji ako postanete osoba s uticajem, a u nastavku su smernice kako to postići.

„Svaki čovek je za nekoga junak i ma šta da on kaže, to za tu osobu ima veliku vrednost.“ – Ralf Valdo Emerson, pesnik i filozof

Ako želite da budete uspešni – da pozitivno delujete na svoje okruženje, treba da postanete uticajna osoba. Tako na primer, ako ste trgovac koji želi da proda više robe, neophodno je da budete sposobni da utičete na kupce. Ako ste menadžer ili to želite da postanete, vaš uspeh će zavisiti i od sposobnosti da utičete na zaposlene. Ako ste trener, izgradićete pobednički tim tako što ćete uticati na svoje igrače. Isto tako, ako želite da stvorite zdravu i snažnu porodicu, potrebno je da umete pozitivno da delujete na svoju decu.

Uticaj ne dolazi odmah. Uticaj se razvija postepeno. Razvoj uticaja ima svoje faze i one su: pružanje primera, motivisanje, mentorisanje i multiplikovanje. Obrazloženja ovih faza su data u nastavku.

Najveći je uticaj na ljude putem onoga što vide. Za to je najbolji primer sa decom. Ona su po prirodi sklona da više pažnje obraćaju na ono što njihovi roditelji rade. Ljudi će vas, ako zaključe da ste pozitivna i pouzdana osoba s kvalitetima, slediti kao uticajnu osobu. A što vas budu bolje poznavali, vaša verodostojnost će biti veća, a uticaj koji vršite na njih snažniji, pod uslovom da im se dopadne to što vide.

Kada sretnete ljude koji vas ne poznaju, vi na njih ne možete vršiti uticaj. Ako vas sa njima upozna osoba u koju oni imaju poverenja, možete privremeno da prisvojite nešto od uticaja te osobe. Ali čim budu bili u prilici da vas posmatraju, vaši postupci doprineće ili učvršćavanju ili rušenju tog uticaja.

„Da bismo na nekoga uticali, važnija je intuicija od intelekta.“

„Da bismo uticali na nekoga, moramo imati nežnu ruku.“

– Dejl Karnegi

Pružanje sopstvenog primera može da predstavlja moćan uticaj, bilo pozitivan ili negativan. Ono može da se obavlja i na daljinu, ali ako želite da značajno utičete na živote drugih ljudi, neophodno je da to radite iz blizine. I to dovodi do drugog nivoa uticaja – motivisanja.

Uticajna osoba koja motiviše druge ljude postajete onda kada podstičete druge i sa njima komunicirate na emotivnom nivou. Ovaj proces dovodi do dve stvari: (1) između vas i drugih, na koje utičete, stvara se most i (2) kod njih dolazi do sticanja poverenja u vas i stvaranja osećaja sopstvene vrednosti. Kada se ljudi osećaju prijatno u vašem društvu i uz to su i zadovoljni sami sobom, vaš nivo uticaja se značajno povećava.

Da bi se primetan uticaj na druge povećao i učinio se trajnim, potrebno je popeti se na sledeći nivo uticaja, a to je mentorisanje. Mentorisanjem pomažete drugim ljudima da ostvare svoj potencijal. Kada se trudite da im pomognete da savladaju životne prepreke i pokazujući im kako da se razvijaju na ličnom i profesionalnom planu, činite da stignu na nov nivo u životu, a vi tada postajete zaista važna osoba za njih.

Najviši nivo uticaja koji možete da imate u životima drugih ljudi objašnjava se kroz fazu multiplikovanja. Vi pomažete osobama na koje utičete da u životima drugih ljudi oni postanu ti koji vrše pozitivan uticaj i prenose im, ne samo ono što su dobili od vas, već i ono što su sami spoznali.

Neće mnogo ljudi stići do tog četvrtog, najvišeg nivoa uticaja, ali za to svi imaju potencijal. Velikodušnošću i predanošću, uz određeno vreme, moguće je to postići radom sa pojedincima.

Smatra se da je integritet najvažnija osobina za svakog ko želi da postane osoba s uticajem. Da bismo bili primer drugima, važan je integritet. Njega čine male stvari. On je temelj na kome se izgrađuje sve drugo: poštovanje, dostojanstvo i poverenje. Čovek s integritetom uvek bira doslednost umesto lične koristi, ljude umesto stvari, služenje umesto sticanja moći, načela umesto praktičnosti, krajnji cilj umesto trenutnog.

„Niko ne može da na duže vreme ima jedno lice za sebe, a drugo za ostale, a da na kraju ne počne da se zbunjeno pita koje od njih je pravo lice.” – Nataniel Hotorn, pisac

Razvoj integriteta je posao koji se obavlja iznutra. Kada se radi o snazi uticaja na druge, nikakve titule, akademska zvanja, nagrade, naimenovanja, dozvole i druge kvalifikacije ne mogu da zamene istinski integritet.

„Ako se ja pobrinem za svoj karakter, moj će se ugled pobrinuti sam za sebe.“ – D. L. Mudi

Ako se desi da kompromitujete svoj integritet, sebi nanosite mnogo štete, jer je on vaš najbolji prijatelj (u prevodu: sami sebi ste najbolji prijatelj). Kada dođete u iskušenje da krenete prečicom, integritet vam pomaže da ostanete na pravom putu. Kad vas drugi nepravedno osuđuju, on vam pomaže da istrajete na putu koji ste zacrtali i na kojem nema mesta uzvraćanju u negativnom smislu. A kad vas drugi s pravom kritikuju, integritet vam pomaže da prihvatite ono što kažu i da iz toga izvučete pouku i nastavite da se razvijate.

Osoba koja pozitivno deluje na razvoj druge osobe je pojedinac koji pruža ljubav, poštovanje, osećaj sigurnosti, priznanje, podsticaj. Da biste mogli da utičete na život drugih ljudi, potrebno je da im pružite ljubav. Kada čovek oseća ohrabrenje može da se suoči sa nemogućim i da savlada neverovatne teškoće.

Vera u druge pre nego što se dokažu, ključ je za motivaciju kojom ćete im pomoći da ostvare svoj potencijal. A kada ne uspeju, ulijte im poverenje. Neki ljudi su spremni da i dalje pokušavaju ne bi li uspeli, čak i onda kada ne vide neki neposredni napredak. Ali neki ljudi nisu toliko uporni. Neki će se slomiti na prvi znak poteškoća, i da biste ih podstakli, potrebno je da im i dalje pokazujete da verujete u njih.

„Ispravna kritika znači mnogo, ali ohrabrenje posle osude je poput sunca nakon pljuska.“ – Johan Volfgang Gete

Ako ste uspešni sada, neki ljudi misle da ste oduvek bili u svemu uspešni. Možda ne znaju da ste i vi imali promašaje i pravili greške. Objasnite im da je uspeh putovanje, da je to proces, a ne odredište, kao i da su greške sastavni deo razvoja i rasta, na putu do uspeha.

 „Laskaj mi i možda ti neću verovati. Kritikuj me i možda te neću voleti. Ignoriši me i možda ti neću oprostiti. Ohrabri me i neću te zaboraviti.“ – Vilijam A. Vord

S druge strane, osobe na koje pozitivno utičete primaju nekoliko stvari: osećaj sopstvene vrednosti, osećaj pripadnosti, osećaj važnosti, nadu.

Sposobnost slušanja je jedan od načina da se ostvari uticaj na druge ljude. Kada samo govorite, a ne slušate, niste u prilici ništa da naučite. Slušanjem se iskazuje poštovanje, izgrađujemo odnose, povećavamo znanje, dobijamo ideje.

„Onaj ko sluša ima moć da utiče na srca i umove, da promeni osećanja i razmišljanja. Što je još važnije – tako ljudima dajete ono što im je najpotrebnije – da ih neko čuje i razume.“ – Dejl Karnegi

I na kraju, sposobnost razumevanja ljudi je stvar izbora. I ako zaista želite da postanete važna osoba u životima drugih ljudi, trudite se da posmatrate stvari iz perspektive drugih. Bolje ćemo razumeti druge ljude zahvaljujući empatiji. Zatim, ako budete imali pozitivan stav prema ljudima i mislili sve najbolje o njima, i ako delujete na osnovu tih ubeđenja, moći ćete da utičete na njihove živote.

„Na svetu ne postoji otmenije zanimanje od pomaganja drugom ljudskom biću da postigne uspeh.“ – Alan Loj Mek Ginis, pisac

„Naše duše nisu gladne slave, udobnosti, bogatstva ili moći. Te nagrade stvaraju gotovo isto onoliko problema koliko mogu da ih reše. Naše duše su gladne važnosti, gladne su osećaja da smo shvatili kako da živimo tako da naši životi budu važni, tako da svet bude barem malo drugačiji zbog toga što smo mi njime prošli.“ – Harold Kušner

U procesu mentorisanja, obratite pažnju na jake strane pojedinaca, umesto da se usredsredite na njihove slabosti. Radite na poboljšanju postojećih sposobnosti i pohvalite pozitivne osobine, otkrijte urođene talente. Na njihove slabe strane treba da se usmerite tek kada budete sa njima razvili čvršći prijateljski odnos i kada počnu da razvijaju i stiču samopouzdanje. Učite ih da proširuju svoje znanje. Osoba koja uspešno proširuje znanje drugih procenjuje njihov potencijal i omogućava im položaj za postizanje uspeha.

„Niko ne postaje bogat sve dok ne obogati druge.” Kada obogaćujete druge pomažući im u razvoju i u proširivanju znanja, ne samo da njima i sebi donosite radost, već i povećavate svoj uticaj, i njihovu sposobnost da utiču na živote drugih ljudi.

Svi ljudi imaju potencijal da uspeju. Vaš zadatak je da uočite taj potencijal, otkrijete šta je to što im nedostaje da bi ga razvili i da im pružite ono što im je potrebno, a pri tome obratite pažnju na sledeće: znanje, veštine i želju. Ne pretpostavljajte da znaju sve ono što vi znate. Postavljajte im pitanja. Pružite im informacije na osnovu vaših dosadašnjih iskustava, dostignuća. Nikakva sposobnost, ni znanje, ni potencijal ne mogu da pomognu ljudima da postignu uspeh ako oni nemaju želju da uspeju.

„Najplodnije zemljište stvara najbujniji korov ako se ne obrađuje.“ – Plutarh, grčki filozof

Sumirano, biti uticajna osoba znači:

  • Pokazati da imate integritet,
  • Pozitivno delovati na razvoj drugih osoba tako da se stvara osećaj vrednosti kod istih,
  • Pokazati veru u druge da bi i sami verovali u sebe,
  • Slušati ih da biste mogli sa njima da izgradite pravi odnos,
  • Razumeti ih da biste mogli da im pomognete da ostvare svoje snove,
  • Proširivati njihovo znanje da biste povećali njihov potencijal,
  • Biti im navigator kroz životne teškoće sve dok to ne budu mogli da čine sami,
  • Povezati se sa njima da biste ih poveli na viši nivo,
  • Multiplikovanje efekta uticaja što za rezultat ima stvaranje drugih osoba kao uticajnih, i na taj način vaš uticaj raste.

Još par saveta na temu pozitivnog uticaja na ljude možete pogledati na sledećem videu:

Izvori teksta:

Džon K. Maksvel, Džim Dornan (2005). Kako da postanete osoba s uticajem (Kako da pozitivno delujete na živote drugih ljudi). Algoritam izdavaštvo, Beograd.

Dejl Karnegi (2014). Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude u digitalnoj eri. Vulkan izdavaštvo, Beograd.

Autor: doc. dr Karolina Perčić