office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Kako Bitcoin i Optech povezuje otvoreni kod i korporativni svet

Bitcoin Core i drugi projekti otvorenog koda (generički naziv za softver čiji je izvorni kod i/ili nacrti (dizajn) dostupan javnosti na uvid) tokom godina izgradili su čitav niz tehnologija za poboljšanje stepenovanja bitcoin-a i uopštenog bitcoin korisničkog iskustva. Uz primere koji uključuju izdvojeni svedok (SegWit -je naziv koji se koristi za implementiranu meku promenu u formatu transakcije bitcoin), korisnicima bitcoin-a na raspolaganju je niz alata kako bi što bolje i efikasnije koristili blockcoin – blockchain.

Ipak, veće kompanije su često puta sporije usvajale takve alate. Izdvojeni svedok (SegWit) je sjajan primer. Nekoliko najvećih bitcoin kompanija nije prihvatilo nadogradnju više od godinu dana nakon što se SegWit aktivirao na bitcoin mreži u avgustu 2017. Ukupni udeo transakcija u SegWit-u čak je ostao ispod 50 % do druge polovine 2019. godine.To su primetili i John Newbery, inženjer u Chaincode Labs, Steve Lee, bivši direktor proizvoda kompanije Google, koji je postao direktor proizvoda kompanije Square Crypto, i James O’Beirne, bivši Chaincodeov inženjer koji se nedavno pridružio DG Lab-u. Uvidevši ove i druge razlike, hteli su pomoći u uklanjanju razloga za očigledan prekid korištenja ovih alata. Sredinom 2018. godine, trio je osnovao inicijativu za premošćavanje jaza pod nazivom: Bitcoin Optech.

„Bitcoin je najstariji blockchain i, iako je najduže trajao, još uvek postoji puno neelastičnosti u korištenju blockchain-a i to predstavlja određeni problem“, objasnio je Lee, najavljujući projekt na “Distributed 2018 – konferenciji u julu 2018. „To je ono na što smo fokusirani, pomažući raznim akterima u sistemu bitcoin-a da shvate kako najbolje to da urade“.

Inicijativa bi se sastojala od nekoliko projekata ujedinjenih pod okriljem Bitcoin Optech.

Prvi od tih projekata je niz radionica, koji okuplja programere i inženjere otvorenog koda u bitcoin kompanijama kako bi lično razgovarali o relevantnim tehnologijama. Ove radionice nude tehnička znanja svim učesnicima, dok takođe pomažu u daljoj saradnji između različitih delova bitcoin sistema – delova koji ponekad imaju različite perspektive u industriji, pri čemu se programeri otvorenog koda i kompanije s bitcoin-ima povremeno nađu u međusobno suprostavljenim stavovima.

Prva Bitcoin Optech radionica održana je u San Franciscu u julu 2018. Četrnaest inženjera iz Square-a, Coinbase-a, BitGo-a, Reticule, Xapo i Ledger-a razgovaralo je o temama koje su uključivale odabir novčića, procenu naknade, zamenu za pretplatu, kao i druge teme poput uspostavljanja inicijative Bitcoin Optech-a i komunikacija između različitih delova bitcoin sistema.

Inicijativa je od tada znatno porasla. Druga radionica organizovana je u Parizu (novembar 2018.), nakon čega je usledio još jedan događaj u San Franciscu i jedan u Njujorku (oba u septembru 2019.). Peta i najnovija radionica održana je u Londonu početkom ovog meseca. Bitcoin Optech danas broji 24 kompanije članice koje finansijski podržavaju inicijativu, kao što su Bitstamp, Kraken, Casa, OKcoin i Bitrefill. Velika većina kompanija članica takođe je učestvovala u barem jednoj od radionica koje su do sada održane.