office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Kaizen – uspešan koncept japanske privrede

Gordon Drajden, autor knjige Revolucija u učenju, kaže, „Ako naučite samo jednu japansku reč, neka to bude reč kaizen. Kaizen strategija je najvažniji koncept japanskog konkurentnog uspeha. Kaizen znači trajno unapređivanje koje uključuje sve: kako vrhunske menadžere tako i obične radnike.“

Etimološki, ova reč se sastoji iz dva pojma, “Kai” što bi na japanskom značilo „promena“ i „zen“ što bi predstavljalo pojam dobra. Bukvalan prevod bi bio „promena na bolje“, a u praksi to znači stalno unapređivanje, što i predstavlja neku najkraću definiciju Kaizena. To je strategija pod kojom se podrazumeva stalni napredak na svakom mestu i u svakom momentu, čak i u malim koracima. Za razliku od zapadnog načina razmišljanja, gde se slave veliki pomaci (eng. breakthrough) i inovacije, Japanci su zadovoljni ako svaki zaposleni da makar i najmanji doprinos u svakodnevnom napretku kompanije u kojoj radi i procesa u kom učestvuje. To je jedna od razlika između japanskog i zapadnog načina mišljenja, izražena kroz formu napretka u poslu.

Šta je Kaizen?

Kaizen (kontinuirano poboljšanje) je strategija u kojoj svi zaposleni na svim nivoima kompanije proaktivno rade  kako bi postigli redovna, odnosno inkrementalna poboljšanja proizvodnog procesa. U užem smislu, on kombinuje kolektivne talente unutar kompanije kako bi stvorio snažan pdsticaj za poboljšanje svih aktivnosti i procesa u okviru kompanije. Kaizen je delom akcioni plan, a delom filozofija.

Kao akcionii plan, kaizen je namenjen organizovanju događaja usmerenih na poboljšanje određenih područja unutar kompanije. Ti događaji uključuju timove zaposlenih na svim nivoima, sa posebno jakim naglaskom na uključivanje zaposlenih najnižih nivoa.

Kao filozofija, kaizen je izgradnja kulture u kojoj svi zaposleni aktivno učestvuju u predlaganju i provođenju poboljšanja u kompaniji. U relativno slabim kompanijama, to postaje prirodan način razmišljanja i za menadžere i za zaposlene najnižeg nivoa.

Tipični Kaizen događaji idu sledećim tokom :

  • Postavite ciljeve i pružite svu potrebnu podršku.
  • Preispitajte trenutno stanje i kreirajte plan za poboljšanja.
  • Sprovedite poboljšanja.
  • Pregledajte i ispravite ono što ne funkcioniše
  • Izvestite o rezultatima i odredite sve prateće korake.
  • Ova vrsta ciklusa često se naziva PDCA (Plan, Do, Check, and Act). PDCA donosi naučni pristup poboljšanju:
  • Planirajte (razvijte hipotezu)
  • Učinite (pokrenite eksperiment)
  • Proverite (procenite rezultate)
  • Akcija (oplemenite eksperiment; zatim pokrenite novi ciklus)

Zanimljivo je da je kaizen kao akcioni plan upravo ono što razvija kaizen kao filozofiju. Kada se kaizen primenjuje kao akcioni plan kroz dosledan i trajan program uspešnih kaizen događaja, on podučava zaposlene da na drugi način razmišljaju o svom radu. Drugim rečima, dosledna primena kaizen-a kao akcionog plana stvara ogromnu dugoročnu vrednost razvijanjem kulture koja je potrebna za stvarno uspešno i kontinuirano unapređenje.

Tojota je najreprezentativniji primer kompanije koja sprovodi ovaj model poslovanja. Tokom 2008. godine, kada je globalna ekonomska kriza bila u punom jeku, ova kompanija je očitala lekciju mnogim velikanima automobilske industrije. Glavna odlika poslovanja Tojote jeste „mršava produkcija“ ili ekonomična proizvodnja, koju karakteriše smanjenje zaliha na minimum. Masaki Imai, kreator kaizena, i nastojao je da ovim konceptom reši, po njegovom mišljenju, jedan od najvećih problema planske privrede – prekomernu produkciju.

Kaizen menadžment mogao bi označiti svojevrsnu revoluciju u poslovanju. Japanska radna kultura se kao lavina širi svetom zahvaljujući ovom konceptu. Rezultati su izvanredni, a postižu se lako kada rade vredni, marljivi ljudi koji su željni stalnog usavršavanja i koji svoje vreme provedeno na radnom mestu iskorišćavaju maksimalno kvalitetno.