office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Inovacije u obrazovanju

E-learning se javlja kao alternativa tradicionalnom načinu učenja.

Student danas može da dobije diplomu elektronskim putem iz neke od mnogih škola koje praktikuju online obrazovanje. Postavlja se pitanje kakva je razlika između ova dva načina obrazovanja.

Oba načina studiranja imaju svoje prednosti i mane. Bitno je da student zna šta da očekuje kada ulazi u „učionicu“.

Online obrazovanje je postalo sve popularnije poslednjih nekoliko godina. Da li je ono bolje i kvalitetnije od tradicionalnog?

Ima tendenciju da ponudi jeftinije i fleksibilnije studijske opcije u odnosu na tradicionalni sistem obrazovanja. Pruža mogućnost da se uspostavi ravnoteža između posla, porodice i studija.

Nova tehnologija i online učenje žele da potisnu tradicionalno učenje. Ali ono što se ne može zameniti jeste fizičko prisustvo na času i mogućnosti koje pruža samo tradicionalno učenje, a to je direktna komunikacija sa profesorom, pružanje praktičnih veština koje mogu biti presudne za buduću karijeru studenta.

Digitalizacijom obrazovanja mogu se kreirati svi resursi neophodni za praćenje nastave i učenje dostupni svima, u svakom trenutku, bez ikakve cene. Nastavnici ne bi morali da ocenjuju i kažnjavaju osobe koje nemaju udžbenike, a učenici bi mogli da prave digitalne beleške koje se lakše dele, organizuju i čuvaju. Zamislite samo koliko bi se vremena uštedelo samo na ovome.

Recimo u ovom primeru, učenici bi se mnogo više pripremali za dalju akademsku karijeru time što uče da traže izvore, pretražuju Internet, procesiraju šta je potreban i adekvatan materijal na dnevnom nivou, time i dodatno doprinoseći bezbednosti mladih na internetu.

Pored digitalnih inovacija, nikako ne smemo izostaviti pedagoške inovacije. One su ključne u održavanju kontakta sa realnošću. Možemo imati učionice opremljene projektorima, kompjuterima, pametnim tablama, laserima i robotima, ali ako nemamo pravilan pedagoški pristup učenicima, ode sve u vodu. Nit’ će to koristiti iko a, na kraju krajeva, i da se koristi učenici nikakve koristi neće imati…

Pedagoške inovacije podrazumevaju prilagođavanje potrebama učenika za pristupom obrazovnom procesu od strane nastavnika. Pedagoški trendovi se toliko rapidno menjaju da ono što je prošle godine bilo “in”, verovatno ove već i nije. U današnje vreme od nastavnika se očekuje da budu rođeni pedagozi kako bi uspešno radili sa učenicima.

Saznajte više o inovacijama u obrazovanju redovno posećujući sajt MBS-a.

Autor: prof. dr Aleksandra Brakus