office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Evropski projekti u Srbiji i studenti MBS-a

Dragi studenti Visoke škole modernog biznisa, upisom u MBS bićete u prilici da imate uvid u sva savremena dešavanja na polju pripreme i izrade evropskih projekata u Srbiji.

Na primer, 9. jula 2019. godine naši profesori su učestvovali na seminaru posvećenom daljoj primeni Strategije u oblasti životne sredine u organizaciji Ministarstva finansija , Ministarstva zaštite životne sredine i Privredne komore Srbije. Seminar je održan u zgradi Privredne komore Srbije.

Na taj način, studenti MBS-a mogu da budu u toku svih aktivnosti koje se odnose na primenu pravnih i poslovnih tekovina Evropske unije u svim oblastima biznisa i menadžmenta. Konkretno, u pomenutom slučaju to se odnosilo na oblast zaštite životne sredine i klimatskih promena u skladu sa direktivama Evropske Unije koje se odnose na ovu oblast i u skladu sa našom Nacionalnom strategijom u oblasti životne sredine.

Pristupom informacijama o ovako značajnim projektima, studenti MBS-a su u prilici da tokom studiranja stiču važna praktična znanja i posmatraju kako se stečena znanja mogu praktično primeniti u raznim oblastima biznisa i menadžmenta.

Na taj način, naši studenti završavanjem ove visoke škole postaju obučeni za praktičan rad u svim privatnim kompanijama i javnom sektoru na svim nivoima.

prof. dr Dragan Vučinić