office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Da li smo ikada prestari za učenje stranog jezika?

Neki kažu da se strani jezik najbrže uči u detinjstvu, dok drugi smatraju da ga odrasli ipak lakše uče. Međutim, često se postavlja pitanje da li postoji starosna granica za uspešno savladavanje nekog jezika. Da li je uopšte moguće naučiti strani jezik nakon što navršimo određene godine?

Sprovedena su mnogobrojna istraživanja na ovu temu. Većina stručnjaka se slaže da postoji “kritični period” za učenje jezika, odnosno ograničeno vreme za usvajanje strukture i akcenta nekog jezika. Taj period traje tokom prvih 10 godina života, dok mozak ima karakteristiku plastičnosti. Pristalice ove teorije tvrde da se u ovom periodu strani jezik usvaja poput maternjeg – nesvesnim putem. Nakon adolescencije se retko ovladava jezikom na način koji nalikuje izvornom govorniku. Međutim, to nikako ne znači da postoji starosna granice nakon koje učenje stranih jezika postaje nemoguće.

Naime, nikad nije kasno za učenje stranog jezika. Ali, način na koji odrasle ili starije osobe uče se razlikuje od načina na koji to čine deca. Deca jezik usvajaju prirodno, upijaju ga bez analize i nauče da ga govore pre učenja samih gramatičkih pravila. Takođe, oni se ne boje pravljenja grešaka i ismevanja. Za razliku od njih, odrasli su izuzetno svesni procesa učenja. Oni koriste dosadašnja životna iskustva, apstraktno razmišljanje i veći fond reči prilikom učenja pravila i analize jezika. To znači da oni ne uče nove koncepte, samo nove reči. Važno je da se ne plašite pravljenja grešaka – upravo se kroz ispravljanje i ponavljanje jezik uči. Pronađite način učenja koji će Vama najviše odgovarati i videćete koliko je >> važno učenje stranog jezika.

Koji su benefiti učenja stranog jezika?

Mnoga istraživanja su pokazala da bilingvalne osobe imaju bolje pamćenje od monolingvalnih. Učenjem stranih jezika vežbamo određene delove mozga i povećavamo kognitivne sposobnosti, multitasking, kreativnost, fleksibilnost, itd. Takođe, sprečava se ili usporava odumiranje moždanih ćelija, a bilingvisti ređe obolevaju od demencije i Alchajmerove bolesti. Osim benefita za razvoj mnogih veština i karijere, učenjem stranog jezika se upoznajemo sa kulturom određene zemlje, njenim običajima i načinom života meštana. Komunicirajte sa ljudima širom sveta i uvećajte sebi šanse da pronađete posao u različitim oblastima.

Dakle, naoružajte se strpljenjem i motivacijom. Ispunite sebe novim iskustvima i otisnite se na prelepu avanturu. Upišite >> kurs engleskog jezika u Visokoj školi modernog biznisa. U savremenom poslovnom svetu znanje stranih jezika može biti od presudne važnosti. Videćete da učenje stranog jezika može biti zabavno i da za to nikada nismo prestari.

Autor: M.A. Bojana Petrović