office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Da li nas učenje stranog jezika čini pametnijima?

Mnogi jezički stručnjaci su se složili da osobe koje govore više od jednog stranog jezika razvijaju sposobnost da uspešno obavljaju više kognitivnih procesa, kreativniji su u rešavanju problema, fleksibilniji i prilagodljiviji. Naučnici ovaj fenomen nazivaju bilingvalna prednost – ako mozak posmatramo kao mišić, mi ga jačamo i vežbamo učeći strane jezike. Mozak bilingvista funkcioniše drugačije od uma ljudi koji govore samo jedan jezik.

Kanadska naučnica Elen Bjalistok je 2004. godine predvodila istraživanje o uticaju dvojezičnosti na mozak mlađih i starijih osoba, kognitivne sposobnosti i razvoj veština koje nisu isključivo vezane za jezik. U istraživanju je korišćen test pod nazivom “Sajmonov zadatak” koji se zasniva na kompatibilnosti stimulusa i reakcije, i meri vreme reagovanja na zadatke prepoznavanja. Naime, ispitanicima su pokazane obojene slike na levoj i desnoj strani ekrana. Korišćene boje su se odnosile na određene tastere na suprotnim stranama tastature. Test je pokazao da su bilingvalni učesnici u značajnoj prednosti – bili su brži, manje su grešili i imali znatno manji Sajmonov efekat (uvećano vreme koje je neophodno za reakciju u slučajevima kada postoji nepodudaranje između slike na ekranu i strane označenog tastera na tastaturi).

Ljudi koji govore dva ili više jezika su efikasniji kada rešavaju složene zadatke, pokazuju veću fleksibilnosti i adaptabilnost novim situacijama. Oni imaju bolju percepciju, veštiji su u selekciji važnih od nevažnih informacija i imaju bolje pamćenje. Takođe, bilingvizam podstiče razvijanje drugih veština kao što su sposobnost održavanja pažnje i multitasking. Višejezičnost čak usporava opadanje kognitivnih funkcija i memorije u starijoj životnoj dobi, čime se smanjuje rizik od razvoja Alchajmerove bolesti i demencije.

Stara izreka kaže da čovek živi jedan život za svaki jezik koji nauči. To znači da nam učenje stranog jezika pruža mnogo više od mogućnosti komuniciranja na tom jeziku. Ono oblikuje način na koji razmišljamo i shvatamo svet. Dvojezičnost nam omogućava da upoznamo razne kulture i budemo tolerantniji prema različitostima, razvijamo veštine aktivnog slušanja kao i društvene i komunikativne veštine.

Dakle, ukoliko odlučite da se upustite u “avanturu” učenja stranog jezika, pored svih već poznatih benefita imajte u vidu i ovaj – bilingvizam ima veliki uticaj na sposobnosti pamćenja, mišljenja, učenja, kreativnost, itd.

Iskoristi sve blagodeti učenja stranih jezika – >> prijavi se na kurs jezika u Visokoj školi modernog biznisa.

Autor: M.A. Bojana Petrović, nastavnik u Visokoj školi modernog biznisa