office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Content marketing – sadržaj koji daje efekte

Content marketing, odnosno marketing sadržaja, kao važan segment digitalnog marketinga, podrazumeva kreiranje i plasiranje zanimljivog, kreativnog i korisnog sadržaja, kako bi se prvo animirali, a zatim i pridobili korisnici – postojeći i potencijalni potrošači, koji spadaju u određenu ciljnu grupu. Content marketing podrazumeva stvaranje kvalitetnog sadržaja za ciljnu grupu, putem koga biste istakli određene vrednosti brenda i podstakli angažovanje ciljne grupe.

Ne postoji neko univerzalno pravilo za dobar sadržaj i komunikaciju putem digitalnih medija, ali će biti predstavljeno par saveta na tu temu.

Marketing sadržaja podrazumeva tekstualne sadržaje ali i one u vidu fotografija, video formata, prezentacije, kao i linkove ka drugim veb sajtovima. Za prezentaciju materijala content marketinga koriste se veb sajtovi, koji se i putem istog mogu bolje optimizovati, a deljenje određenih tekstova sa sajta na društvenim mrežama može biti dobar način da se ciljnom auditorijumu prezentuju ti sadržaji.

Kako proces komunikacije uključuje pošiljaoca i primaoca neke poruke, neophodno je da, s jedne stranem, postoji svest o tome ko je i koja obeležja karakterišu onoga koji želi da uputi poruku, jer i sam način komunikacije bitno utiče na imidž pošiljaoca, a s druge strane, neizostavno je sagledati ko je ciljna grupa kojoj se želi poslati poruka, i u skladu s tim kreirati sadržaj.

Vrlo je važno pridobiti pažnju korisnika i dovoljno ih zainteresovati vizualima i tekstom da bi se odlučili da prate brend i postanu korisnici istog, pri čemu bi svaka poruka trebalo da sadrži sledeće elemente: personalizovanost, relevantnost, edukativnost i predstavljanje brenda kao rešenje.

Jedan od elemenata content marketinga je blog.

Zašto je dobro voditi blog?

Radi bolje optimizacije veb sajta, pa i marketinga sajta, preporučuje se vođenje bloga, koji može biti integralni deo sajta organizacije ili poseban veb sajt odvojen od veb sajta organizacije, pri čemu bi trebalo da koriste linkove sa sajta organizacije.

Sama ideja bloga je da se objavljuju tekstovi na razne teme koje su u nekoj meri bliske sa delatnošću organizacije, s ciljem da promovišete sebe i posao kojim se bavite, gradeći svoje vrednosti i vrednosti svog brenda.

Osim toga, putem bloga ćete privući čitaoce koji ne spadaju u vašu primarnu ciljnu grupu, a koji se u najmanju ruku mogu podstaći da razmišljaju o Vašem biznisu, gradeći odnose sa njima tokom vremena. Svi oni koji spadaju u Vašu sekundarnu ciljnu grupu, mogu se setiti Vaših usluga kada zatreba njima ili njihovim prijateljima.

Savetuje se linkovanje usluga koje se nude na Vašem sajtu, jer se tako vrši direktno upućivanje čitaoca na stranicu koja ih zanima i o kojoj mogu pročitati opširnije, a s druge strane, linkovanje unutar teksta je važna vrednost za Google.

Jedna od tehnika za povećanje posećenosti bloga, ali i prikupljanje kontakata, je opcija besplatnog poklona posetiocima sajta, tj. nešto što može značiti posetiocima Vašeg bloga u vezi bolje informisanosti, usavršavanja i ličnog razvoja. To mogu biti elektronske brošure, sažeci nekog teksta, saveti, u PDF formatu, ili neke informacije koje mogu biti korisne onima koji odluče da ih preuzmu.

Besplatno preuzimanje materijala može biti uslovljeno – npr. da se traži e-mejl adresa korisnika, uz naravno obavezno prihvatanje uslova privatnosti, i predlaže se opcija za prijavu za newsletter, što može dodatno koristiti organizaciji u marketing aktivnostima. U Visokoj školi modernog biznisa možete upisati modul Marketing menadžment i saznati više o aktuelnostima u toj sferi poslovanja.