Alumni

Alumni klub

Na osnovu Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, broj 51/09), Osnivačka skupština Alumni kluba Visoke škole modernog biznisa Beograd, na sednici održanoj u Beogradu, dana 04.11.2013. godine donosi:

STATUT ALUMNI KLUBA VISOKE ŠKOLE MODERNOG BIZNISA BEOGRAD

Alumni klub Visoke škole modernog biznisa u Beogradu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi studenti koji su završili osnovne i master akademske studije Visoke škole modernog biznisa, radi ostvarivanja trajne i uzajamne koristi i interesa utvrđenih ovim Statutom.

O Alumni klubu

Alumni klub Visoke škole modernog biznisa predstavlja organizaciju koja okuplja i održava komunikaciju sa bivšim studentima koji su diplomirali ili masterirali na MBS-u. Osnovni cilj jeste jačanje Alumni kluba koji će omogućiti svršenim studentima okupljanje i učestvovanje u mnogobrojnim aktivnostima vezanim za Visoku školu modernog biznisa. Takodje, želja je da se članovi kluba obaveštavaju o novim dešavanjima i da im se omogući lakša međusobna komunikacija.

Upravni odbor Alumni kluba čine:

Predsednik: Anita Dobre

Članovi upravnog odbora:

  • Damnjanović Nemanja
  • Rakić Nenad
  • Kovačević Slavica
  • Jović Marija
  • Dulović Zorica
  • Konjević Peko
  • Stojić Saša

Svi zainteresovani se mogu učlaniti popunjavanjem pristupnice Alumni kluba Visoke škole modernog biznisa i mogu postati članovi Facebook grupe.

Visoka škola modernog biznisa je izuzetno ponosna na organizovanje Alumni kluba na kome je učestvovalo preko 150 uticajnih ljudi iz sveta biznisa. Svečanu akademiju na MBS-u otvorio je direktor škole, Prof. dr Čedomir Ljubojević, govorom o misiji, ciljevima i budućnosti naše obrazovne ustanove.

27.09.2018.

Sa diplomom MBS-a i do daleke Kine!

Studentkinja master studija na Visokoj školi modernog biznisa, Tea Čočić, razgovarala je sa nama u kratkoj pauzi koju je napravila […]
22.08.2018.

Na MBS-u sam naučio šta je kreativnost

Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, jedan je od mnogobrojnih uspešnih studenata Visoke škole modernog biznisa. Produbljivanje znanja iz […]