office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Uputstvo za korišćenje studentskog naloga i aplikacije MS Teams

Poštovane kolege,

U nastavku možete preuzeti ilustrovano uputstvo za pristup i korišćenje vaših studentskih Microsoft naloga, kao i aplikacije Microsoft Teams preko koje će biti realizovana elektronska nastava u narednom periodu.

U nastavku možete takođe preuzeti Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje se odnosi na obradu podataka koju vršimo kako bismo vam pružili usluge studentskog Microsoft naloga.