office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Uputstvo za korišćenje studentskog naloga i aplikacije Teams

Poštovane kolege,

U nastavku možete preuzeti ilustrovano uputstvo za pristup i korišćenje vaših studentskih Microsoft naloga, kao i aplikacije Microsoft Teams preko koje će biti realizovana elektronska nastava.

U skladu sa Zakonom, u nastavku možete preuzeti i Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje se odnosi na obradu podataka koju vršimo kako bismo vam pružili usluge studentskog Microsoft naloga.