office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Oglasna tabla za studente

Predlog načina vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja za upis na studije 2024/2025. godine

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete broj 612-00-00372/2022-06/03 od 16. marta 2023. godine, sve visokoškolske ustanove na svom sajtu su...

Prvi kolokvijum iz predmeta Projektni menadžment i Menadžment inovacija u uslugama

Poštovane kolege, Prvi kolokvijumi iz predmeta Projektni menadžment, kod prof. dr Dejana Gligovića, održaće se u ponedeljak, 03.04.2023 u 12:00...

Prvi kolokvijum iz predmeta Kvantitativne metode u biznisu

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Kvantitativne metode u biznisu, kod doc. dr Miloša Dragosavca, održaće se u ponedeljak, 10.04.2023....

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovna informatika

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovna informatika održaće se 05.04.2023. godine (sreda), sa početkom u 16 časova.

Promena termina ispita iz predmeta Organizaciono ponašanje

Poštovane kolege, Ispit iz predmeta Organizaciono ponašanje, kod prof. dr Jelene Lukić Nikolić, će se održati 04. aprila sa početkom...

Promena termina ispita iz predmeta Liderstvo i Menadžment ljudskih resursa

Poštovane kolege, Ispiti iz predmeta Liderstvo i Menadžment ljudskih resursa, kod prof. dr Jelene Lukić Nikolić, će se održati 04....

Rasporedi ispita u aprilskom ispitnom roku 2023. godine

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rasporede ispita u aprilskom roku 2023. godine, za osnovne i master akademske studije. Ovaj...

Prvi kolokvijum iz predmeta Agilni menadžment i liderstvo

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Agilni menadžment i liderstvo će se održati 30. marta sa početkom u 13 časova...

Prvi kolokvijum iz predmeta Organizaciono ponašanje

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Organizaciono ponašanje će se održati 30. marta sa početkom u 12 časova u sali...
1 2 3 4 5 38