office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

dr Hadžib Salkić

docent

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
E-mail: hadzib.salkic@mbs.edu.rs

O profesoru

Dr Hadžib Salkić je docent za naučne oblasti: Informacioni sistemi i programiranje, Informacione i komunikacione tehnologije, Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, Menadžment i marketing.

Iza sebe ima 9 objavljenih udžbenika, nagradu „Zlatni točak tehnike“ (Sarajevo – Narodna tehnika BiH) i uspešnu firmu „IT Solution“, čije je direktor.

Kao profesor gradi poseban odnos prema studentima kojima znanje prenosi s velikom ljubavlju. Smatra da je ljudski faktor i odnos predavača prema studentima jedina garancija za postizanje uspeha.

<< Nastavni kadar