office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

prof. dr Ana Anufrijev

redovni profesor

Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Konsultacije: ponedeljak 12:00 – 13:00
E-mail: ana.anufrijev@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Ana Anufrijev je rođena 1974. god. u Beogradu. Osnovne studije na računovodstveno-revizorskom odseku Fakulteta za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“, Univerziteta „Braća Karić“, završila je 1997. god. Zbog ostvarenih rezultata u toku studija proglašena je za studenta generacije.

Magistarske studije, na istom Univerzitetu, na studijskoj grupi bankarsko-finansijski menadžment, završava 2002. godine.

Takođe, na istom Univerzitetu 2006. god. odbranila je doktorsku disertaciju „Modeli konkurentnosti penzionih fondova“.

Na Visokoj školi modernog biznisa izabrana je u zvanje redovnog profesora i izvodi nastavu na predmetu Finansijska tržišta i institucije.  Član je katedre za Ekonomiju i finansije.

Autor je mnogobrojnih naučnih radova i učesnik na nekoliko važnih projekata.

Vanredni je saradnik naučnog društva ekonomista i član ЕАА – European Accounting Association.

Stalni je sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Profesorka Anufrijev je, sem stručnosti u oblasti ekonomskih nauka, vredan pedagog. Ima odgovoran i konstruktivan odnos prema studentima i kolegama.

<< Nastavni kadar