O nama

Publikacije

Kako doći do sreće


Nekada filozofi i teolozi, a danas psiholozi i ekonomisti bezuspešno pokušavaju da definišu sreću, njene granice i uslove koji treba da budu zadovoljeni da bismo bili srećni. Devedesetih godina XX veka pojavljuje se i čitava grana psihologije zadužena za objašnjavanje fenomena sreće pod nazivom pozitivna psihologija. Više nego jednostavno pozitivno raspoloženje, sreća je stanje blagostanja i kvalitetnog života: osećanje svrhe i trajnog zadovoljstva.

Ipak, ukoliko se malo dublje zamislimo o pitanju dostizanja sreće, vrlo brzo ćemo shvatiti da je osećaj sreće prolazan i najčešće traje veoma kratko (3-4 dana maksimalno). Kada kupimo novu kvalitetnu i brendiranu garderobu, novi skupi model mobilnog telefona, ili nabavimo karte za sportsku utakmicu do kojih nije lako doći, mi se osećamo srećno. Međutim, ta sreća je kratkog daha. Zbog fenomena koji psiholozi nazivaju hedonističko prilagođavanje, mi se navikavamo na novu prijatnu situaciju, integrišemo je u naše iskustvo i ona gubi svoju inicijalnu privlačnost i zanimljivost. U slučaju kupovine novog skupog modela mobilnog telefona, nakon nekoliko dana, sreća bledi, ali rate koje će nam opterećivati lični dohodak u naredne dve godine ostaju. Tu grešku mnogi čine: kupujući luksuznu robu i usluge, misle da kupuju trajni osećaj sreće, dok jedino što tu ostaje trajno su dugovi ukoliko je kupovina finansirana nekim vidom zaduživanja.

Preuzmite publikaciju

 

Kako izbeći stres tokom studiranja


Izjava “Pod velikim sam stresom” se sve češće može čuti od komercijalista, računovođa, profesora, menadžera, državnih službenika, poslovnih ljudi, ali i među studentskom populacijom. Šta je to što čini ljude gotovo stalno nervoznima? Alarmantan je broj mladih osoba koje doživljavaju simptome hroničnog stresa i sa njime povezanih psihofizičkih tegoba. Da je reč o pravoj epidemiji, govore i podaci o potrošnji lekova za smirenje. Pre 15 godina u Srbiji se konzumiralo sedam tableta za smirenje po stanovniku, da bi pre pet godina taj broj skočio na 20 do 30 tableta godišnje. Procena je da tzv. anksiolitike (lekove za anksioznost) u našoj zemlji koristi svaka druga osoba. Stres sam po sebi nije uvek štetan za čoveka. U malim količinama, on nam može pomoći da telo i um postignu “borbenu gotovost” i da uspešno rešimo neke životne situacije koje zahtevaju koncentraciju, brzinu, preciznost, obavljanje više operacija odjednom (multitasking), kao i da savladamo izazove koji traže ulaganje “poslednjeg atoma
snage”. Međutim, kada se stalno nalazimo u režimu stresa, naš um i telo će platiti cenu preopterećenosti.

Preuzmite publikaciju

 

Mitovi savremenog poslovanja


Od roditelja koji vam govore da ne pijete kafu jer će vam porasti rep, preko “ko rano rani, dve sreće grabi”, do toga da visoke doze vitamina C sigurno leče prehladu, mitovi su sveprisutni u popularnoj kulturi i nikada nisu izlazili iz mode. I nema ubedljivih razloga zašto bi bilo drugačije: mitovi su mentalne prečice koje nude jednostavne odgovore na životne probleme. Takođe, većina ljudi voli da pravi široke generalizacije na osnovu nekoliko ili čak samo jednog podatka. Jedina stvar je sigurna: mitovi su tvrdoglavo uporni jer ih mi držimo u životu. Tekst koji sledi će obraditi nekoliko najčešćih poslovnih mitova koji žive bez valjanog racionalnog razloga. Oni nisu samo dosadni; oni su pogrešni i potencijalno štetni za vašu karijeru. Naše putovanje kroz mitove i njihovo dekonstruisanje počinjemo
citatom koji nam govori o snazi mitova i mitskog mišljenјa…

Preuzmite publikaciju

 

 

Mislite velike misli – citati za stimulisanje poslovnih uspeha


Šta je uspeh? Na to pitanje različiti ljudi daju različite odgovore. Ipak, većina pod uspehom podrazumeva jednostavnu matricu na kojoj je jedna dimenzija količina novca koju imate, a druga je količina sreće u vašem životu. Kada govorimo o “uspešnoj osobi”, mi obično mislimo na nekoga ko ima mnogo novca na svom tekućem računu u banci, nekoga ko je autor više bestselera, ili možda na nekoga ko ima toliku moć da može da upravlja čitavom državom. Sa druge strane, drugi uspeh nadopunjuju duhovnim dimenzijama kao što su: blagostanje, mudrost i deljenje. U svakom slučaju, radi se o spisku poželjnih materijalnih i duhovnih dimenzija kojima treba da težimo kako bismo postali srećni. Pred vama se nalazi zbirka citata preuzetih od dokazanih autoriteta iz oblasti marketinga, preduzetništva, menadžmenta, finansija i poslovnog konsaltinga uopšte. Oni vam mogu pomoći da podignete kvalitet razmišljanja, rešite neke sopstvene dileme i mogu vas prebaciti na “kolosek uspešnih” kada govorimo o savremenom poslovanju i vođenju poslovnih organizacija.

Preuzmite publikaciju

 

Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017


Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara – Hrvatska i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu su organizovali Drugu međunarodnu naučnostručnu studentsku konferenciju o ekonomiji i informatici – SKEI 2017. Tema konferencije je bila: „EKONOMIJA I INFORMATIKA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I JAČANJA MEĐUNARODNE SARADNJE“.

Konferencija je održana 11. maja 2017. godine u Hotelu Palace i njen cilj je bio da omogući transfer znanja i poslovno umrežavanje za učesnike, među kojima su najznačajniji: studenti, profesori, učesnici iz privrede, različite ustanove i svi drugi zainteresovani subjekti. Pored toga, SKEI 2017 je imala za cilj da doprinese poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka regiona. Takođe, učešćem na konferenciji mladim ljudima – studentima svih nivoa studija – se pružila jedinstvena prilika da publikuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada i da steknu iskustva u pogledu prezentovanja svojih radova na međunarodnim konferencijama. Jedinstveni program konferencije kombinovao je prezentacije najnovijih naučnih dostignuća u tematskim oblastima konferencije, interaktivne diskusije i druge vidove interpersonalne razmene iskustava.

Preuzmite publikaciju

 

Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja

Doc. dr Mladen R. Perić


Naučite kako da zaradite uspešnim ulaganjem kapitala u savremene kompanije. Savladajte osnove analize bilansa kompanija.

Publikacija „Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja“ je preduzetnički priručnik namenjen svima koji žele da zarade ulaganjem u profitabilne kompanije. On će Vam omogućiti da savladate osnove finansija, finansijskog izveštavanja i finansijske analize. Uz pomoć Priručnika, moći ćete pravilno da „čitate“ finansijske izveštaje i da razvijete zdravu kritičku distancu prema ciframa koje ćete tamo zateći. Na taj način ćete moći da razlikujete uspešne od neuspešnih kompanija, Vaš novac će biti siguran i moći će da se uvećava. Takođe, pored investitora, Priručnik je namenjen i svima onima koji žele da se upoznaju sa osnovama finansijskog aspekta savremenog poslovanja: preduzetnicima, studentima, zaposlenim radnicima i svima drugima koje ta oblast zanima.

Preuzmite publikaciju

 

Ekonomski aspekti korporativnih bankrotstava i stečajnih procesa

Doc. dr Mladen R. Perić


Savremeno tržište je postalo kompleksno, sofisticirano i turbulentno. Dinamiku promena osećaju savremena privredna društva, gde su izazovi upravljanja istima sve složeniji – a naročito u domenu upravljanja finansijama. Usled neizvesnosti ekonomskog okruženja i fragilnosti savremenog finansijskog sistema, savremena privredna društva često doživljavaju finansijske probleme, koji ako ne dobiju adekvatan tretman mogu dovesti do nesolventnosti i stečaja. To je naročito izraženo na “tržištima u razvoju” i “zemljama u tranziciji”, gde su izazovi neoliberalizma naročito izraženi, pa se i firme suočavaju sa izuzetno nepovoljnim ekonomskim okruženjem.

Autor se prihvatio ambicioznog zadatka da na čitaocima prijemčiv način predstavi tzv. mračnu stranu finansija: kontroverze finansijskih poteškoća, nelikvodnosti, nesolventnosti i stečajnih procesa. U tom smislu, on je dao doprinos boljem razumevanju tih fenomena i napravio je zanimljiv presek te problematike onako kako ga savremena naučna, ali i stručna praksa vide.

Monografija je namenjena naučnoj i stručnoj javnosti, studentima i studentkinjama ekonomskih nauka, ali može biti zanimljiva i svima onima koji su zainteresovani za ekonomske aspekte narušenosti finansijskog zdravlja savremenih privrednih društava.

Preuzmite publikaciju

Zbornik radova sa studentske konferencije sa međunarodnim učešćem SKEI 2016

Doc. dr Jamila Jaganjac


Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 organizovana je sa ciljem da omogući transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresovane, te prije svega da pruži mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima, da predstave svoja istraživanja i primenjiva rešenja.

Tematske oblasti konferencije obuhvatile su sledeće oblasti:

  1. Preduzetništvo
  2. Računovodstvo i revizija
  3. Marketing
  4. Poslovna informatika
  5. Poslovno pravo
  6. Menadžment
  7. Finansije

Zbornik radova sadrži recenzirane i prihvaćene radove za izlaganje na konferenciji SKEI 2016 iz navedenih sedam oblasti. Konferenciju su pored brojnih kompanija i medija podržali i Vlada Srednjebosanskog kantona SBK/KBS i Ministarstvo privrede / gospodarstva SBK/KBS. Partneri konferencije su Visoka škola modernog biznisa, Beograd i Veleučilište „Baltazar“ Zaprešić. Inicijativa za održavanje prve studentske konferencije sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 pokrenuta je sa Fakulteta poslovne ekonomije, kojoj se pridružio i Fakultet informacionih tehnologija Sveučilišta „Vitez“. Tokom prijava za konferenciju interes je iskazan i za poslovno pravo, te liderstvo u zdravstvu, te je SKEI 2016, zahvaljujući iskazanom interesu, inicirala interdisciplinarni karakter konferencije u budućem periodu.

Preuzmite publikaciju