O nama

Publikacije

Mislite velike misli – citati za stimulisanje poslovnih uspeha


Šta je uspeh? Na to pitanje različiti ljudi daju različite odgovore. Ipak, većina pod uspehom podrazumeva jednostavnu matricu na kojoj je jedna dimenzija količina novca koju imate, a druga je količina sreće u vašem životu. Kada govorimo o “uspešnoj osobi”, mi obično mislimo na nekoga ko ima mnogo novca na svom tekućem računu u banci, nekoga ko je autor više bestselera, ili možda na nekoga ko ima toliku moć da može da upravlja čitavom državom. Sa druge strane, drugi uspeh nadopunjuju duhovnim dimenzijama kao što su: blagostanje, mudrost i deljenje. U svakom slučaju, radi se o spisku poželjnih materijalnih i duhovnih dimenzija kojima treba da težimo kako bismo postali srećni. Pred vama se nalazi zbirka citata preuzetih od dokazanih autoriteta iz oblasti marketinga, preduzetništva, menadžmenta, finansija i poslovnog konsaltinga uopšte. Oni vam mogu pomoći da podignete kvalitet razmišljanja, rešite neke sopstvene dileme i mogu vas prebaciti na “kolosek uspešnih” kada govorimo o savremenom poslovanju i vođenju poslovnih organizacija.

Preuzmite publikaciju

 

Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017


Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara – Hrvatska i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu su organizovali Drugu međunarodnu naučnostručnu studentsku konferenciju o ekonomiji i informatici – SKEI 2017. Tema konferencije je bila: „EKONOMIJA I INFORMATIKA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I JAČANJA MEĐUNARODNE SARADNJE“.

Konferencija je održana 11. maja 2017. godine u Hotelu Palace i njen cilj je bio da omogući transfer znanja i poslovno umrežavanje za učesnike, među kojima su najznačajniji: studenti, profesori, učesnici iz privrede, različite ustanove i svi drugi zainteresovani subjekti. Pored toga, SKEI 2017 je imala za cilj da doprinese poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka regiona. Takođe, učešćem na konferenciji mladim ljudima – studentima svih nivoa studija – se pružila jedinstvena prilika da publikuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada i da steknu iskustva u pogledu prezentovanja svojih radova na međunarodnim konferencijama. Jedinstveni program konferencije kombinovao je prezentacije najnovijih naučnih dostignuća u tematskim oblastima konferencije, interaktivne diskusije i druge vidove interpersonalne razmene iskustava.

Preuzmite publikaciju

 

Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja

Doc. dr Mladen R. Perić


Naučite kako da zaradite uspešnim ulaganjem kapitala u savremene kompanije. Savladajte osnove analize bilansa kompanija.

Publikacija „Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja“ je preduzetnički priručnik namenjen svima koji žele da zarade ulaganjem u profitabilne kompanije. On će Vam omogućiti da savladate osnove finansija, finansijskog izveštavanja i finansijske analize. Uz pomoć Priručnika, moći ćete pravilno da „čitate“ finansijske izveštaje i da razvijete zdravu kritičku distancu prema ciframa koje ćete tamo zateći. Na taj način ćete moći da razlikujete uspešne od neuspešnih kompanija, Vaš novac će biti siguran i moći će da se uvećava. Takođe, pored investitora, Priručnik je namenjen i svima onima koji žele da se upoznaju sa osnovama finansijskog aspekta savremenog poslovanja: preduzetnicima, studentima, zaposlenim radnicima i svima drugima koje ta oblast zanima.

Preuzmite publikaciju

 

Ekonomski aspekti korporativnih bankrotstava i stečajnih procesa

Doc. dr Mladen R. Perić


Savremeno tržište je postalo kompleksno, sofisticirano i turbulentno. Dinamiku promena osećaju savremena privredna društva, gde su izazovi upravljanja istima sve složeniji – a naročito u domenu upravljanja finansijama. Usled neizvesnosti ekonomskog okruženja i fragilnosti savremenog finansijskog sistema, savremena privredna društva često doživljavaju finansijske probleme, koji ako ne dobiju adekvatan tretman mogu dovesti do nesolventnosti i stečaja. To je naročito izraženo na “tržištima u razvoju” i “zemljama u tranziciji”, gde su izazovi neoliberalizma naročito izraženi, pa se i firme suočavaju sa izuzetno nepovoljnim ekonomskim okruženjem.

Autor se prihvatio ambicioznog zadatka da na čitaocima prijemčiv način predstavi tzv. mračnu stranu finansija: kontroverze finansijskih poteškoća, nelikvodnosti, nesolventnosti i stečajnih procesa. U tom smislu, on je dao doprinos boljem razumevanju tih fenomena i napravio je zanimljiv presek te problematike onako kako ga savremena naučna, ali i stručna praksa vide.

Monografija je namenjena naučnoj i stručnoj javnosti, studentima i studentkinjama ekonomskih nauka, ali može biti zanimljiva i svima onima koji su zainteresovani za ekonomske aspekte narušenosti finansijskog zdravlja savremenih privrednih društava.

Preuzmite publikaciju

Zbornik radova sa studentske konferencije sa međunarodnim učešćem SKEI 2016

Doc. dr Jamila Jaganjac


Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 organizovana je sa ciljem da omogući transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresovane, te prije svega da pruži mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima, da predstave svoja istraživanja i primenjiva rešenja.

Tematske oblasti konferencije obuhvatile su sledeće oblasti:

  1. Preduzetništvo
  2. Računovodstvo i revizija
  3. Marketing
  4. Poslovna informatika
  5. Poslovno pravo
  6. Menadžment
  7. Finansije

Zbornik radova sadrži recenzirane i prihvaćene radove za izlaganje na konferenciji SKEI 2016 iz navedenih sedam oblasti. Konferenciju su pored brojnih kompanija i medija podržali i Vlada Srednjebosanskog kantona SBK/KBS i Ministarstvo privrede / gospodarstva SBK/KBS. Partneri konferencije su Visoka škola modernog biznisa, Beograd i Veleučilište „Baltazar“ Zaprešić. Inicijativa za održavanje prve studentske konferencije sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 pokrenuta je sa Fakulteta poslovne ekonomije, kojoj se pridružio i Fakultet informacionih tehnologija Sveučilišta „Vitez“. Tokom prijava za konferenciju interes je iskazan i za poslovno pravo, te liderstvo u zdravstvu, te je SKEI 2016, zahvaljujući iskazanom interesu, inicirala interdisciplinarni karakter konferencije u budućem periodu.

Preuzmite publikaciju