office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Stari studijski programi

>> Osnovne akademske studije

Prva godina

Obavezni predmeti:

 • Uvod u ekonomiju
 • Principi menadžmenta
 • Menadžersko računovodstvo
 • Strani jezik I
 • Poslovno pravo
 • Principi marketinga
 • Kvantitativne metode u biznisu

Izborni predmeti 1:

 • Poslovna diplomatija i globalni menadžment
 • Okruženje EU

>> Student bira jedan od ponuđena dva izborna predmeta

Druga godina

Obavezni predmeti:

 • Menadžment i marketing usluga
 • Finansijski menadžment
 • Poslovna statistika
 • Strani jezik II
 • Finansijska tržišta i institucije
 • Menadžerski informacioni sistemi

Izborni predmeti 2:

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Menadžment kvalitetom usluga

>> Student bira jedan od ponuđena dva izborna predmeta

Izborni predmeti 3:

 • Menadžment u javnom sektoru
 • Menadžment bezbednosti

>> Student bira jedan od ponuđena dva izborna predmeta

Treća godina

Obavezni predmeti:

 • Strategijski menadžment
 • Organizaciono ponašanje
 • Uvod u korporativnu upravu
 • Liderstvo
 • Upravljanje investicijama

Izborni predmeti 4:

 • Menadžment događaja
 • Poslovna etika

>> Student bira jedan od ponuđena dva izborna predmeta

Izborni predmeti 5:

 • Brend menadžment
 • CRM – Menadžment odnosa sa kupcima
 • Uvod u elektronsko polovanje

>> Student bira jedan od ponuđena tri izborna predmeta


>> Master akademske studije

Prva godina

Obavezni predmeti:

 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Strategija elektronskog poslovanja
 • Strategijski marketing i menadžment usluga
 • Poslovni strani jezik I
 • Upravljanje ljudskim resursima u uslugama
 • Korporativne finansije
 • Poslovni strani jezik II

Izborni predmeti 1:

 • Korporativna uprava
 • Marketing menadžment
 • Međunarodni biznis

>> Student bira jedan od ponuđena tri predmeta

Druga godina

Obavezni predmeti:

 • Konkurentnost i kvalitet usluga
 • Menadžment u obrazovanju

Izborni predmeti 2:

 • Menadžment znanja
 • Turizam i održivi razvoj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Menadžment i marketing u sportu
 • Menadžment osiguravajućih kompanija

>> Student bira dva od ponuđenih pet predmeta