office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Poziv i važni datumi

DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA STUDENTSKA KONFERENCIJA SKEI 2017

Tema konferencije: Ekonomija i informatika u funkciji održivog razvoja i jačanja međunarodne saradnje

Visoka škola modernog biznisa iz Beograda, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Pomorski fakultet iz Bara – Crna Gora i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu organizuju Drugu međunarodnu naučnostručnu i studentsku konferenciju o ekonomiji i informatici – SKEI 2017.

Konferencija će se održati u Beogradu 11. maja 2017. godine u Hotelu Palace**** koji se nalazi u strogom centru grada u  blizini glavne pešačke zone Knez Mihailove ulice.

SKEI 2017 ima za cilj da doprinese poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju, koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka Balkana. Takođe, učešćem na konferenciji mladim ljudima, studentima svih nivoa studija, se pruža jedinstvena prilika da publikuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada i da steknu iskustva u pogledu prezentovanja svojih radova na međunarodnim konferencijama.

Jedinstveni program konferencije kombinovaće prezentacije najnovijih naučnih dostignuća u navedenim oblastima, interaktivne diskusije i druge vidove interpersonalne razmene iskustava.

Tematske oblasti:

 1. Strategijski menadžment
 2. Marketing i trgovina
 3. Preduzetništvo
 4. Projektni menadžment
 5. Menadžment novih tehnologija
 6. Ekološki menadžment
 7. Finansije i računovodstvo
 8. Poslovna informatika
 9. Poslovno pravo
 10. Poslovna etika.

Radovi treba da budu originalni i inovativni sa ciljem razvoja znanja i iznalaženja rešenja iz oblasti, koje tretira konferencija. Sve radove će evaluirati naučni odbor konferencije, uz prethodnu evaluaciju rezultata istraživanja od strane mentora.

Prvi ko/autori na radu i izlagači radova na samoj konferenciji mogu biti studenti osnovnih studija, studenti master, magistarskih i doktorskih studija, dok drugi i treći koautor mogu biti mentori pomenutih radova, odnosno, asistenti i profesori u svim nastavnim zvanjima, diplomirani studenti i eksperti iz raznih oblasti.

Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem  obezbeđuje transfer znanja i poslovni networking za sve učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i sve zainteresovane.

Programski odbor:

[one_second]

 • dr Čedomir Ljubojević, redovni profesor, Visoka škola modernog biznisa
 • dr Dragan Vučinić, redovni profesor, Visoka škola modernog biznisa
 • dr Borivoj Subotić, redovni profesor, Visoka škola modernog biznisa
 • dr Dobrosav Radovanović, vanredni profesor, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija
 • dr Goran Dašić, vanredni profesor, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija
 • dr Saša Virijević Jovanović, vanredni profesor, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija
 • dr Slobodan Stanojević, vanredni profesor, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija
 • dr Ana Jovičić, docent, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija
 • dr Mladen Perić, docent, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija
 • dr Stevo Nikić, redovni profesor, Pomorski fakultet, Bar, Crna Gora
 • mr Nikola Vukčević, Pomorski fakultet, Bar, Crna Gora
 • Nikolina Vrcelj, doktorand, Udruženje ekonomista i menadžera Balkana
 • dr Mirko Puljić, redovni profesor, rektor Sveučilišta Vitez, BiH
 • dr Kadrija Hodžić , redovni profesor, Sveučilište Vitez, BiH
 • dr Jusuf Kumalić, redovni profesor, Sveučilište Vitez, BiH
 • doc dr Jamila Jaganjac, programski koordinator za BiH

[/one_second]

[one_second]

 • doc dr Darijo Jerković, docent, Sveučilište Vitez, BiH
 • doc dr Lordan Iličić, docent, Sveučilište Vitez, BiH
 • doc dr Ibrahim Obhodžaš ,docent, Sveučilište Vitez, BiH
 • doc dr Hadžib Salkić, docent, Sveučilište Vitez, BiH
 • doc dr Edin Arnaut, docent, Sveučilište Vitez, BiH
 • mr Erdin Hasanbegović, Sveučilište Vitez, BiH
 • mr Semina Škandro, Sveučilište Vitez, BiH
 • mr Mahir Zajmović, Sveučilište Vitez, BiH
 • doc. dr. sc. Mirko Smoljić, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 • doc. dr. sc. Marina Guzovski, predavač, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, Hrvatska
 • dr. sc. Nebojša Nešić, v.predavač, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, Hrvatska
 • dr. sc. Slobodan Stojanović, v.predavač, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, Hrvatska
 • dr. sc. Mirjana Nedović, v. predavač, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, Hrvatska
 • dr Anton Vorina, viši predavač, Vocational College, Celje, Slovenija
 • dr Slagjana Stojanovska, Integrated Business Faculty – Skopje, Macedonia

[/one_second]

[divider height=“1″ style=“default“ line=“0″ themecolor=“1″]

VAŽNI DATUMI

 • Rok za podnošenje kompletnih radova: 10.04.2017. godine
 • Rok za obaveštenje o prihvatanju radova: 20.04.2017. godine
 • Rok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: 05. maj 2017. Godine

KOTIZACIJA

 • Kotizacija za konferenciju SKEI 2017 se plaća po radu, bez obzira na broj autora.
 • Studenti iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije ostvaruju popust na kotizaciju:
  • 20% studenti postdiplomskih studija
  • Za uplate iz Srbije – 6.280,00 din umesto 7.860,00 din
  • Za uplate iz BiH –_____ maraka (u vrednosti 52 eura) umesto 65 eura
 • 30% studenti osnovnih studija
  • Za uplate iz Srbije – 4.450,00 din umesto 6.360,00 din
  • Za uplate iz BiH – _____ maraka (u vrednosti 44 eura) umesto _____ (55 eura)
 • Ostali učesnici iz inostranstva:
  • 65 eur studenti postdiplomskih studija
  • 55 eur studenti osnovnih studija

Tekući račun: 310-17302-08 NLB BANKA AD
Tekući račun: 180-1271210039183-76 ALPHA BANK

svrha uplate: KOTIZACIJA SKEI 2017

Kotizacija uključuje:

 • Učešće u plenarnoj i svim posebno organizovanim sekcijama.
 • Kompletan materijal skupa koji podrazumeva zbornik radova i uverenje za učešće na skupu.
 • Ručak u hotelu Palace.
 • Kafu i osveženje u pauzama.

Kontakt za učesnike iz Srbije i inostranstva:

MA Nina Maksimović, email: nina.maksimovic@mbs.edu.rs kontakt tel 011/4120 -700, 063/363-098

doc. dr Mladen Perić, email: mladen.peric@mbs.edu.rs

Kontakt za učesnike iz BiH:

Doc. dr Jamila Jaganjac, Sveučilište Vitez, Travnik

jamila.jaganjac@unvi.edu.ba

Informacije o smeštaju:

http://www.palacehotel.co.rs/