office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

dr Vladan Rankov

dr Vladan Rankov

redovni profesor

Uža naučna oblast: Primenjena matematika i primenjeno računarstvo
Konsultacije: sredom od 14:00 do 16:00 časova
E-mail: vladan.rankov@mbs.edu.rs

O profesoru

Dr Vladan Rankov je diplomirao (master ekvivalent) na Fakultetu Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za elektroniku i telekomunikacije, a doktorske studije je završio na Univerzitetu Lids Metropolitan, Velika Britanija, u oblasti obrade slika i veštačke inteligencije.

Radio je kao predavač na Lids Metropolitan Univerzitetu na više predmeta uključujući Matematiku, Digitalnu elektroniku i mikroprocesore, Električne signale i sisteme i Energetsku elektroniku.

Nakon doktorata, Vladan je proveo više od 12 godina radeći u nauci i istraživanju na raznim akademskim i istraživačkim institucijama u Velikoj Britaniji i Srbiji.

Radio je na Institutu za istraživanje raka (Gray Cancer Institute – Univerzitet u Okfordu) na projektima koji su uključivali razvoj multiparametarskih tehnika obrade slike i podataka, kao i razvoj algoritama za analizu višedimenzionalnih slika.

Vladan je takođe radio na Univerzitetu u Šefildu na odseku za psihologiju, gde je razvijao softver za praćenje mnogo objekata (whiskers – brkova glodara) simultano.

Radio je na Кembridž Univerzitetu, na odeljenju za psihijatriju, na bihevioralnom i kliničkom institutu za neuronauku na razvoju programa za klinička ispitivanja koji su uključivali i analizu slike i modelovanje podataka.

Njegov rad za DunavNET, Novi Sad, Srbija, uključivao je rad na nekoliko projekata finansiranih od strane EU u oblasti IoT-a i njihove primene u pametnom gradskom prevozu (MobiVallet projekat) i pametnoj poljoprivredi (za prepoznavanje vrsta lepidoptera kao deformabilnih objekata pomoću statističkih metoda i mašinskog učenja).

Radi i kao konsultant u oblasti optimizacije i veštačke inteligencije.

Vladan je svoje radove objavio u vodećim svetskim časopisima i prezentovao na raznim seminarima i konferencijama.

Na Visokoj školi modernog biznisa od 2019. godine radi kao redovan profesor.