office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

prof. dr Nenad Vunjak

redovni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: po dogovoru mejlom
E-mail: nenad.vunjak@mbs.edu.rs

O profesoru

Akademik prof. dr Nenad Vunjak rođen je 1951. godine u Staroj Moravici. Gimnaziju je završio 1970. godine u Bačkoj Topoli, a Ekonomski fakultet 1974. godine u Subotici.

Po završetku Ekonomskog fakulteta u Subotici, u ovoj ustanovi  ostao je da radi kao asistent. Naučni stepen magistra ekonomskih nauka stekao je 1976. godine, a doktora ekonomskih nauka 1979. godine.

Od 1986. godine pa do današnjih dana, pored  naučnog rada obavljao je značajne funkcije u društvenoj i privrednoj praksi. Obavljao je godinu dana (1986. god.) funkciju stečajnog finansijskog direktora Fabrike obuće „Solid“ Subotica, kao i dve i po godine funkciju generalnog direktora iste Fabrike (1987-1988. godine) i godinu dana funkciju generalnog direktora Kožarskog kombinata „Jugokoža“ u Subotici (1990. godine).

Kao vrsni poznavalac privrednih kretanja, obavljao je funkciju predsednika Izvršnog veća Skupštine Opštine Subotica (1989. godine). Krajem 1991. godine imenovan je na funkciju direktora Glavne filijale Vojvođanske banke u Subotici, dužnost koju je obavljao do 2001. godine. U periodu od 2001. do 2003. godine bio je Savezni poslanik u Veću građana Savezne Republike Jugoslavije.

Od 2007. do 2012. godine bio je Narodni poslanik u Skupštini AP Vojvodine. Od 2006. do 2008. godine bio je član Upravnog odbora KBC banke u Beogradu, da bi 2008. bio izabran za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Od 2012. do 2015. godine obavljao je funkciju Predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Od 2014. do 2017. god. bio je član Upravnog odbora Privredne Komore Vojvodine. Dobitnik je nagrade za unapređenje visokog obrazovaja u 2011. godini “Kapetan Miša Anastasijević” u Matici Srpskoj u Novom Sadu.

U oktobru 2016. godine primljen je u radni odnos na Visoku školu modernog biznisa u Beogradu. Objavio je preko 270 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Autor je 33 udžbenika domaćih i stranih monografija.

<< Nastavni kadar