office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

dr Mina Bogosavljević Jovanović

docent

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: po dogovoru mejlom
E-mail: mina.bogosavljevic@mbs.edu.rs

O profesoru

Doc. dr Mina Bogosavljević Jovanović je rođena 21.12.1975. u Beogradu.

Osnovne studije završila je 2001. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer Psihologija.   

Magistarske studije na smeru Marketing, Advertajzing i PR, završila je 2002. god. na Šefild Univerzitetu.

Na Fakultetu za Ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Singidunum 2016. god. odbranila je doktorsku disertaciju “Primena psihologije u marketing menadžmentu”.

Na Visokoj školi modernog biznisa birana je u zvanje docenta. Govori engleski jezik.

Doc. dr Mina Bogosavljević Jovanović ima bogato radno iskustvo u privredi. Evo samo nekoliko organizacija u kojima je radila i funkcija koje je obavljala:

  • Centar za kvantitativnu analitiku, Beograd – Global Insights Director,
  • Atlantic Grupa, Beograd – Research Director & Consultant
  • Ipsos Strateški Marketing, Beograd – Marketing Research Manager (za region bivše Jugoslavije)
  • The Coca-Cola Company, Beograd – Marketing Research Manager (za region bivše Jugoslavije)

To bogato radno iskustvo profesorka Mina prenosi studentima Visoke škole modernog biznisa. Tako obogaćuje i svoju akademsku karijeru.

<< Nastavni kadar