dr Karolina Perčić

dr Karolina Perčić

docent

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: po dogovoru mejlom
E-mail: karolina.percic@mbs.edu.rs

O profesoru