prof. dr Gordana Ljubojević

redovni profesor

Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
Konsultacije: sredom od 13:30 do 15:00 časova
E-mail: gordana.ljubojevic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Gordana Ljubojević je izuzetno predana poslu i pozivu koji je odabrala.

Izabrala je pravne nauke, ali je sem prava uvek bila zaljubljena i u pravdu. Uvek je bila lojalna ustanovama u kojima je radila, pa zato i od svojih saradnika zahteva da budu takvi.

Napisala je veliki broj naučnih i stučnih radova iz oblasti prava i korporativne uprave, koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima, na stručnim konferencijama. Autor je nekoliko knjiga.

Studenti je rado slušaju jer ume da prenese znanje jasnim i umilnim tonom, precizno, koncizno, i sa posebnom dozom šarma. Ona voli i da sasluša studente i da odgovori na njihova pitanja, da ih uputi na pravi put kako bi lakše razumeli ono što treba da nauče, ali i da im uputi savet kako da reše obične, životne probleme.

Profesorka Gordana živi u Novom Sadu, gradu gde je Dunav toliko veliki da pamti njenu mladost, godine obrazovanja, predanost poslu, vernost i pruženu ljubav prema svome mužu i deci.

Nizvodno, Dunav njen angažman prati i u Beogradu, na Visokoj školi modernog biznisa, gde predaje Poslovno pravo i Uvod u korporativnu upravu.

Često sa porodicom, uzvodno od Dunava, u Beču, kuje planove za nove naučne i poslovne uspehe.
U svakom od ova tri grada, Dunav pamti njen veseo osmeh.

Ali, taj osmeh pamte i svi oni kojima je profesorka Ljubojević predavala, kao i oni koji su sa njom sarađivali.

<< Nastavni kadar