office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

prof. dr Goran Đoković

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: utorkom od 14:00 do 15:00
E-mail: goran.djokovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Goran Đoković doktorirao je 2010. godine, na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta “BK“.

Od oktobra 2006. godine radi na na mestu Asistenta pripravnika na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo (FTB), a u aprilu 2008. godine izabran je u zvanje asistenta na predmetima Roba i tehnološki razvoj, Organizacija usluga i Marketing u trgovini. U zvanje Docenta izabran je u martu 2011. godine na FTB-u, za oblasti Menadžment i marketin i Trgovina i od tada obavlja poslove izabranog nastavnika na predmetima Preduzetništvo, Roba i tehnološki razvoj. Od oktobra 2015. stiče zvanje Vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment i marketing i predaje na Visokoj školi modernog biznisa predmete Menadžment kvalitetom u uslugama i Preduzetničku ekonomiju gde je i zaposlen. Objavio je značajan broj članaka u domaćim i stranim stručnim časopisima. Izlagao je radove na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije od 2011. godine kao i uređivačkih odbora stručnih domaćih i stranih časopisa.

Profesor Đoković, kao veliki pobornik zdravog života, od ranog detinjstva veliki značaj pridaje fizičkoj vežbi. Trenirao je trčanje i na velikom broju kroseva ostvario je značajne rezultate. Sada rekreativno trenira i trudi se da ideju fizičke vitalnosti, kao osnove zdravog duha i pozitivnog razmišljanja, prenese na svoja dva sina. Takođe je aktivan i u radu rukometnog kluba Partizan i kao Predsednik skupštine RK Partizan, trudi se da ovaj sport populariše kod mladih.

Kao veliki ljubitelj muzike jos od rane mladosti sakuplja kolekcije raznih muzičkih izvođača. Poseduje zavidnu kolekciju LP ploča. Pasionirani je čitalac stripova i u ovoj umetnosti pronalazi inspiraciju i zadovoljstvo. Poseduje veliku zbirku stripova Alan Ford i Mister No. Ljubav prema pčelarstvu je nasledio od svog oca i uživa radeći na pčelinjaku.

Kao profesor se trudi da studentima približi ideju preduzetništva i da ih inficira idejom da samo sami mogu sebi stvoriti bolji i kvalitetniji život. Nesebično se trudi da studentima predstavi realan poslovni i profesionalni život koji ih očekuje po završetku studija na MBS-u. Tokom predavanja odvodi studente u uspešne kompanije, omogućava im obavljanje prakse i ne tako retko ih zapošljava. Svoj posao doživljava kao misiju odabranih !!!

Danas je Goran Đoković Vanredni profesor na MBS fakultetu, ima dva sina i predivnu ženu, divan brak i uspešno se bavi privatnim biznisom.

REČ PROFESORA:

Poštovane buduće i sadašnje kolege,

najveće zadovoljstvo koje mi pričinjava posao kojim se bavim je pomisao da mogu pomoći mladom čoveku u ostvarenju sna koji sanja, kao i saznanje da je neko ko se uspešno ostvario u profesionalnom i privatnom životu bio moj student.Vaš uspeh je i moj lični uspeh!

Postavite CILJ i stremite ka njemu !!! Mi smo tu da vam ukažemo kojim putem je dobro ići.

<< Nastavni kadar