office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

prof. dr Goran Dašić

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije:ponedeljkom od 16:00 do 17:00; sredom od 13:00 do 14:30
E-mail: goran.dasic@mbs.edu.rs

O profesoru

Profesor dr Goran Dašić svoju stručnost iz oblasti menadžmenta i marketinga sa velikim zadovoljstvom deli sa studentima.

Prva iskustva stiče u marketing sektoru BK grupe, a kasnije se fokusira na razvoj i usavršavanje akademske karijere. Član je Srpskog udruženja za marketing i saradnik Naučnog društva ekonomista. Za njega ne postoje prepreke koje nije moguće savladati, a ovakav stav prenosi i na studente kod kojih razvija optimizam i ljubav prema učenju.

Reč ”dosadno” izbacio je iz svog rečnika i smatra da učenje bez zabave nikada ne pruža znanje.

<< Nastavni kadar