prof. dr Dragan Vučinić

redovni profesor

Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Konsultacije: ponedeljkom od 15:00 do 16:00 časova
E-mail: dragan.vucinic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Dragan Vučinić rođen je u Podgorici, tadašnjem Titogradu, 1958. godine.

Po završetku gimnazije sa odličnim uspehom nije mu bilo teško da bude i odličan student na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, pa je sasvim normalno da je za takve uspehe i nagrađivan.

Da upiše magistarske studije na društveno ekonomskom smeru Pravnog fakulteta u Beogradu i da nastavi porodičnu tradiciju,  uticalo je i zanimanje njegovog oca, koji se bavio finansijskim poslovima u tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji.

Iste godine kada je odslužio vojni rok, 1986., profesor Vučinić je i magistrirao, sa prosečnom ocenom deset, a na istom fakultetu je 1991. god. i doktorirao iz oblasti investicija.

Prof. dr Dragan Vučinić je radio na više univerziteta i visokih škola, a danas stečeno znanje i iskustvo, sa ljubavlju i na originalan način, prenosi studentima Visoke škole modernog biznisa.

Autor je više naučnih i stručnih radova, nosi zvanje redovnog profesora i šef je katedre za ekonomiju i finansije.

Živi na Novom Beogradu sa kćerkom i sinom, a slobodno vreme provodi na svom imanju pokraj Beograda, uzgajajući zdravo voće i povrće.

<< Nastavni kadar