dr Ilija Subotić

asistent
ovlašćeno lice za zaštitu podataka

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: ponedeljkom i sredom od 14:00 do 16:00
E-mail: ilija.subotic@mbs.edu.rs

O asistentu

Nakon završene Matematičke gimnazije, gde je bio nosilac diplome “Vuk Karadžić”, Ilija Subotić upisuje osnovne studije matematike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i, paralelno sa njim, osnovne studije menadžmenta na Visokoj školi modernog biznisa.

Posle okončanih master studija na Visokoj školi modernog biznisa, upisuje doktorske studije na Fakultetu za informacione studije u Novom mestu, u Sloveniji, a uža tema disertacije mu je računarstvo u avijaciji (redefinisanje ACARS/CPDLC sistema, unapređenje data linkova i istraživanje daljinskog upravljanja letelicama sa Airbus ATTOL sistemom).

Zaposlen je na Visokoj školi modernog biznisa od 2017. godine, a od 2019. godine je u zvanju Asistenta. Angažovan je na grupi računarskih predmeta. Osim nastavnog rada, obavlja i dužnost ovlašćenog lica za zaštitu podataka u okviru MBS-a. Od 2021. pa do sredine 2023., upravljao je naplatom potraživanja prema trećim licima.

U koautorstvu ili samostalno, do kraja 2023. godine, objavio je ukupno 10 što naučnih što stručnih radova.

Učestvovao je u izradi nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usvojenog 2018. godine.

Licencirani je posrednik u rešavanju sporova, pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Nosilac pilotskih dozvola PPL(A) i UAS/CD kategorije 1-4.

Završio je sledeće neformalne obrazovne programe:

  • “Međunarodno pravo – ljudska prava”, Univerzitet u Luvanu, Belgija, 2013.-2014.
  • “Privatnost i nadzor u doba interkomunikacija”, Univerzitet Kornel, SAD, 2015.
  • “Psihologija u krivičnim postupcima”, Univerzitet u Kvinslendu, Australija, 2016.
  • “Dronovi i autonomni sistemi: primene u upravljanju krizama”, Globalni kampus Univerziteta u Merilendu, SAD, 2021.

Stipendista je Vlade Republike Srbije – Fonda za mlade talente.

Od stranih jezika, poznaje engleski (C1), ruski (B2), estonski (A2), slovenački (A2).

<< Nastavni kadar