office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

M.Sc. Ilija Subotić

asistent
ovlašćeno lice za zaštitu podataka

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: ponedeljkom i sredom od 14:00 do 17:00
E-mail: ilija.subotic@mbs.edu.rs

O asistentu

Nakon završene Matematičke gimnazije, gde je bio nosilac diplome „Vuk Karadžić“, Ilija Subotić upisuje osnovne studije matematike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i, paralelno sa njim, osnovne studije menadžmenta na Visokoj školi modernog biznisa.

Nakon završenih osnovnih studija, master studije nastavlja kako na Visokoj školi modernog biznisa (2018-2019.), tako i na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (primenjena i kompjuterska fizika).

Posle okončanih master studija, upisuje doktorske studije na Fakultetu za informacione studije u Novom mestu, u Sloveniji, a uža tema disertacije mu je primena računarstva u avijaciji (redefinisanje CPDLC sistema, unapređenje TCAS-to-ATC komunikacija i istraživanje daljinskog upravljanja letelicama sa Airbus ATTOL sistemom).

Zaposlen je na Visokoj školi modernog biznisa od 2017. godine, a od 2019. godine je u zvanju Asistenta. Angažovan je na grupi računarskih predmeta. Osim nastavnog rada, obavlja i dužnost ovlašćenog lica za zaštitu podataka u okviru MBS-a.

Učestvovao u izradi nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usvojen 2018. godine.

Nosilac pilotskih dozvola UAS/CD kategorija 1-4

Završio je sledeće neformalne obrazovne programe:

  • „Međunarodno pravo – ljudska prava“, Univerzitet u Luvanu, Belgija, 2013.-2014.
  • „Privatnost i nadzor u doba interkomunikacija“, Univerzitet Kornel, SAD, 2015.
  • „Psihologija u krivičnim postupcima“, Univerzitet u Kvinslendu, Australija, 2016.

Stipendista je Vlade Republike Srbije – Fonda za mlade talente.

Od stranih jezika, poznaje engleski (C1), ruski (B2), estonski (A2), slovenački (A2).

<< Nastavni kadar