office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1, kod M.A. Bojane Petrović. Uvid u...

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Principi menadžmenta

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Principi menadžmenta, kod doc. dr Jelene Lukić. Uvid u...

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 3

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate prvog kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 3, kod M.A. Bojane Petrović. Uvid u...

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Principi menadžmenta

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Principi menadžmenta, kod doc. dr Jelene Lukić. Uvid u...

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo, održanog 29.05.2019. godine kod prof. dr Mladena Perića...

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2, održanog 30.05.2019. godine kod M.A. Bojane...

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 4

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 4, održanog 28.05.2019. godine kod M.A. Bojane...

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Principi marketinga

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Principi marketinga, održanog 07.05.2019. godine kod prof. dr Gorana...

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovna statistika

Poštovane kolege, U nastavku možete preuzeti rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovna statistika, održanog 24.04.2019. godine kod doc. dr Miloša...
1 2 3 4