office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

SKEI Conference

This page is dedicated to information regarding SKEI Conference (news are in Serbian)

Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017

Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara – Hrvatska...

Druga međunarodna naučno-stručna studentska konferencija

Druga međunarodna naučno-stručna studentska konferencija pod nazivom „Ekonomija i informatika u funkciji održivog razvoja i jačanja međunarodne saradnje” održana je  u Hotelu...

Studenti MBS-a učesnici na Studentskoj Konferenciji SKEI 2016 u BiH Bogatiji za veliko akademsko iskustvo i nova prijateljstva

Prva međunarodna studentska konferencija ekonomije i informatike SKEI 2016, u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”, okupila je u subotu 07.05.2016. гodine, u Vitezu, Travnik...
1 2 3