office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017

Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara – Hrvatska i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu su organizovali Drugu međunarodnu naučnostručnu studentsku konferenciju o ekonomiji i informatici – SKEI 2017. Tema konferencije je bila: „EKONOMIJA I INFORMATIKA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I JAČANJA MEĐUNARODNE SARADNJE“.

Konferencija je održana 11. maja 2017. godine u Hotelu Palace i njen cilj je bio da omogući transfer znanja i poslovno umrežavanje za učesnike, među kojima su najznačajniji: studenti, profesori, učesnici iz privrede, različite ustanove i svi drugi zainteresovani subjekti. Pored toga, SKEI 2017 je imala za cilj da doprinese poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka regiona. Takođe, učešćem na konferenciji mladim ljudima – studentima svih nivoa studija – se pružila jedinstvena prilika da publikuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada i da steknu iskustva u pogledu prezentovanja svojih radova na međunarodnim konferencijama. Jedinstveni program konferencije kombinovao je prezentacije najnovijih naučnih dostignuća u tematskim oblastima konferencije, interaktivne diskusije i druge vidove interpersonalne razmene iskustava.

Tematske oblasti konferencije obuhvatile su sledeće oblasti:

  1. Strategijski menadžment
  2. Ljudski resursi
  3. Preduzetništvo
  4. Projektni menadžment
  5. Menadžment novih tehnologija
  6. Ekološki menadžment
  7. Finansije i računovodstvo
  8. Ekonomija
  9. Poslovna informatika
  10. Poslovno pravo.

Zbornik radova sadrži recenzirane i prihvaćene radove za izlaganje na konferenciji SKEI 2017 iz navedenih deset oblasti. Na osnovu analize učinaka konferencije i utisaka učesnika može se konstatovati da je Konferencija ispunila zadate ciljeve.

Preuzmite publikaciju

Leave a Reply