office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Visokoj školi modernog biznisa uručena priznanja za učešće na projektu “Social enterprises for youth potentials development”

Na sajmu socijalnog preduzetništva održanom 17.decembra 2020. godine u Centru za kulturu Vlada Divljan u Beogradu, udruženje Limitless je dodelilo Visokoj školi modernog biznisa priznanja i zahvalnice za učešće na IPA 2014 projektu  “Social enterprises for youth potentials development”.

Visoka škola modernog biznisa je tokom projekta imala veliku ulogu i doprinos u osnaživanju mladih da se otisnu u vode socijalnog preduzetništva kako bi se povećali njihovi kapaciteti za samozapošljavanje i aktivno uključivanje u društvene tokove.

Kroz seriju edukativnih materijala i radionica koje su realizovali profesori Visoke škole modernog biznisa kreirana je baza znanja za uspešno pokretanje i vođenje socijalnog preduzeća.

Na taj način je pružena značajna podrška mladim ljudima za pokretanje sopstvenog biznisa.

Visoka škola modernog biznisa planira da podrži slične projekte i aktivnosti i u narednom periodu.