office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Uspešno održana šesta međunarodna naučno-stručna konfrencija SKEI 2021

Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište Vitez iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište Lavoslav Ružička iz Vukovara – Hrvatska, Fakultet za ekonomiju i informatiku, Univerzitet u Novom Mestu – Slovenija i BLC Banja Luka College – Bosna i Hercegovina, organizovali su Šestu međunarodnu naučno-stručnu studentsku konferenciju SKEI 2021. Imajući u vidu činjenicu da je ceo svet 2020. i 2021. godine suočen sa jednim vidom krize, centralna tema konferencije bila je SAVREMENI KRIZNI MENADŽMENT. 

Domaćin konferencije je ove godine, po drugi put, Visoka škola modernog biznisa.

Konferencija je održana onlajn, posredstvom Microsoft Teams Platforme. Učesnici su iz različitih perspektiva sagledali kako je pandemija Covid-19 uticala na poslovanje i funkcionisanje organizacija. Uz aktivnu diskusiju vođenu moderatorima, izvučeni su poučni zaključci kako se izboriti sa trenutnim okolnostima i uslovima poslovanja.

Pored toga, SKEI 2021 je doprinela unapređenju međunarodne saradnje, kao i razmeni znanja i iskustava. Takođe, studentima svih nivoa studija je pružena prilika da objave rezultate svog naučno-istraživačkog rada i da steknu značajna iskustva u pogledu prezentovanja svojih radova na međunarodnim konferencijama.