office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Univerzitet Adriatik proslavio prvu godišnjicu postojanja!

Univerzitet Adriatik iz Bara, partner Visoke škole modernog biznisa, je u Dvorcu kralja Nikole priredio svečanost povodom godišnjice osnivanja.

Pozdravljajući zvaničnike iz javnog i kulturnog života Bara i regiona, rektor Univerziteta Stevo Nikić je naveo da Adriatik objedinjuje visokoškolske institucije od Ulcinja do Herceg Novog. U njegov sastav ulaze Fakultet za menadžment Herceg Novi, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Fakultet za biznis i turizam Budva, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, Fakultet poslovne ekonomije Bar, Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj. U okvirima Univerziteta nalaze se trening centri za obuku pomoraca u Tivtu, Baru i Kotoru.

Misija Univerziteta zasniva se na tri osnovne komponente visokog obrazovanja:
− nastavno-naučni rad
− naučno-istraživački rad
− servis društvene zajednice.

Vizija koju je u svojim aktima naznačio Univerzitet Adriatik je namera da ova institucija izraste u savremenu i prestižnu ustanovu visokog obrazovanja, integrisanu u zajednički akademski prostor Evrope i sveta. Univerzitet ima za cilj da se do 2020. godine ostvari kao fleksibilna i prepoznatljiva institucija, a do 2030. godine izraste u regionalnog univerzitetskog lidera srednje veličine, sa dvadeset do trideset studijskih programa.

Smatramo da je Univerzitet za kratak period opravdao svoje postojanje, počeo da ima značajnu ulogu u oblastima obrazovanja i vaspitanja, kao i da naučno-istraživačkom i kulturnom aktivnošću zauzima prepoznatljivo mesto u vaspitno-obrazovnom i kulturnom životu naše države, pa i šire-istakao je Nikić za kraj pozdravnog govora.

Adriatiku smo poželeli još mnogo projekata i da možda baš jedan od njih bude u saradnja sa MBS-om.