office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Treći međunarodni naučni skup TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Visoka škola modernog biznisa je suorganizator trećeg međunarodnog naučnog skupa TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE –TURIZAM U ERI DIGITALNE TRANSFORMACIJE, koji se održava od 31. maja do 02. juna 2018. godine na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj konferencije je da sagleda uticaj koji ima turizam na razvoj celokupne privrede. Osnovna ideja konferencije jeste da se predoče efekti koje turizam ima na ekonomski, politički, demografski i društveni razvoj.

Profesori Visoke škole modernog biznisa će izlagati svoje radove tokom sesija konferencije.

Uskoro opširnije…