office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Treća međunarodna naučnostručna i biznis konferencija LIMEN 2017

LIDERSTVO I MENADŽMENT:
INTEGRISANE POLITIKE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA

Konferencija LIMEN 2017 održana je 14. decembra u hotelu Moskva u Beogradu.

Učešće u radu konferencije uzelo je ukupno 169 istraživača – 77 iz zemlje i 92 iz inostranstva, tačnije iz:  Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Letonije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovačke i Slovenije.

Visoka škola modernog biznisa kao jedan od organizatora ove konferencije prepoznala je  problem koji danas postoji u većini savremenih organizacija. Naime, liderstvo predstavlja glavnu i ključnu fazu menadžmenta. Biti lider znači imati određeni socijalni uticaj kako bi se maksimizirali napori drugih usmereni na postizanje definisanih ciljeva. Imajući u vidu izazov dinamičnog angažovanja u današnjem svetu organizacija, jasno je da za analizu ova dva važna pojma treba primeniti interdisciplinaran pristup.repoznali su problem koji danas postoji Cilj konferencije je okupljanje akademske zajednice i objavljivanje radova istraživača u svrhu popularizacije nauke i njihove lične i kolektivne afirmacije. Zbornik radova koji će biti objavljen sadržaće sve radove  koje su izlagači pripremili.

Leave a Reply