office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Studentska praksa u Hotelu Moskva

Na zadovoljstvo studenata i profesora Visoke škole modernog biznisa 14.05.2018. godine počela je sedmodnevna studentska praksa u prestižnom beogradskom Hotelu Moskva, u samom centru grada.

Studenti će u toku prakse imati priliku da prođu kroz različite sektore organizacione strukture hotela, kao i da se upoznaju sa svim ključnim mestima u procesu rada koja su od značaja za poslovanje ovakvog turističko-ugostiteljskog objekta. Kroz praktično iskustvo studenti MBS-a će moći da primene tokom studija stečena teorijska znanja i da nivo razumevanja teorijske nastave podignu na viši nivo.

Visoka škola modernog biznisa zajedno sa svojim poslovnim parterom Hotelom Moskva želi da omogući studentima da steknu neophodna znanja i iskustva koja će im pomoći da se dobro pozicioniraju na tržištu rada!