office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

SKEI – Međunarodni interdisciplinarni časopis

Visoka škola modernog biznisa je jedan od izdavača SKEI – Međunarodnog interdisciplinarnog časopisa zajedno sa: Univerzitetom Vitez u Bosni i Hercegovini, Veleučilištem Lavoslav Ružička u Hrvatskoj, Fakultetom za ekonomiju i informatiku u Sloveniju.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti ekonomije, prava, informacionih i komunikacionih tehnologija, sociologije, psihologije.

Orijentacija časopisa je na radovima koji doprinose teorijskim, metodološkim i empirijskim saznanjima u području ekonomije. Radovi mogu biti zasnovani na kvantitativnim i na kvalitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u posebnim područjima društveno-ekonomske prakse.

Prvi broj: 2020. godine
Periodika: 2 puta godišnje

ISSN 2744-1067 (Online)
UDK: 001 004 33

Stranica časopisa: https://hrcak.srce.hr/SKEI